Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Журналистически езици на Възраждането: Българо-френски контексти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,32
ISBN: 9547754181
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Елена Гетова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Журналистически езици на Възраждането: Българо-френски контексти във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

"Журналистически езици на Възраждането"изследва мястото и облика на българо-френските издания във възрожденската ни култура. В процеса на развитието си възрожденската преса следва европейските модели в налагането на вестника като културна форма. В многоетническите империи от ХІХ в. е разпространено използването на два (или повече) езика в журналистическото общуване. Така се осъществява диалог вътре в националните общности, а и с чуждата аудитория, защото френският е език на европейската дипломация.Наблюденията над този специфичен дял от българската периодика открояват идеологическите основания на превеждането. Дефинира се понятието журналистически превод като специфична културна стратегия в търсене на езиците на българската публичност и идентичност."От Фотинов, през Раковски до Т. Пеев авторката съумява да открои характерното за работата им с два езика [...], да поднесе своето виждане за своеобразната приемственост между тях в променящото се българско възрожденско общество. Различните подходи на всеки от журналистите-преводачи и стратези на българското национално съзряване са показани в пълнота именно чрез усилията за написване на българската проблематика за европейския потребител."Ст. н. с. д-р Румяна Станчева"Съдбата на българските двуезични издания свидетелства за маргиналността ни като за обстоятелство, срещу което борбата винаги започва отначало. Продължение на изведените в изследването постановки може да бъде погледът върху самоутвърдителните усилия на българското слово и след края на XIX век. Вазов, 3. Стоянов, Ал. Константинов ще имат своите недоумения и възмущения от това колко малко сме интересни за голяма част от външния свят."Проф. д.ф.н. Бистра Ганчева

...осмелихме да споменем, все още остава встрани от нашата интерпретация, защото се опитаме да открием различни контексти, в които то ... Справка за научните приноси на доц. дин Рая Заимова ... ... Публикации на други езици: Joseph Beyus a Perugia. // Il Nuovo Giornale dei Poeti, novembre 1993, n. 11, p. ... История на българската литература през Възраждането, История на българската литература от Освобождението до ... 1-7.04.2020 Год. 29 Брой 13 1,50 лв. 9 771310 956004 13 issn 1310-9561 Книгоиздаване по време на извънредно положение: Предлогът от в балканските езици. - И ... Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново: УИ ... ... ... 1-7.04.2020 Год. 29 Брой 13 1,50 лв. 9 771310 956004 13 issn 1310-9561 Книгоиздаване по време на извънредно положение: Предлогът от в балканските езици. - Изв. на ИБЕ, ХvІ, 1968, с. 157-162. ... Яранов, Атанас. Българо-френски речник. София, „Наука и изкуство", 1949. 744 с. ... Размисли за „възраждането" на един излязъл от ... Теоремата за непълнота : контексти на интерпретация Вж Кн 152. ТОЛБОТ, Майкъл, 1953-1992 Холографската вселена Вж Кн 60. 002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ БК 2013/8 Кн 2 До 1934 г. Асеновград се казва Станимака от гръцкото: Στενήμαχος, Стенимахос.През 1934 г. е преименуван в чест на цар Иван Асен ii на Асеновград. Над самия град се намират останките от Асеновата крепост, стара крепост, която ... Излезли от своите контексти на пораждане, образите попадат в друг контекст: този на градската видимост - тъкмо него наричаме тук с метафорите "екран на града" или "градски пейзаж ... Специфика на цитирането и общуването във френските и българските журналистически блогове, сп. Литературата, Год. І, кн. 2, 2008, стр. 82-98. Доц. д-р Ирена Николова Кръстева/Irena Krasteva - 2 За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в е-Седмичника, пратете ги на [email protected] Можете да се включите в/изключите от списъка на абонатите на е-Седмичник на Интернет-страницата на ФРМС . Що е разказ? Между парадигмите. Втора лекция Лекция на доц. Александър Кьосев в лекционния курс на доц. Андрей Райчев в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (05.04.2013 г.) Моята лекция е озаглавена - „Що е разказ? Дни на Елиас Канети в Столична библиотека: 25.02.2020: От 2 до 10 март 2020 г. в галерия "София" Столична библиотека и Международно дружество "Елиас Канети" представят документалната изложба "Глобалното измерение". За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в е-Седмичника, пратете ги на [email protected] Можете да се включите в/изключите от списъка на абонатите на е-Седмичник на Интернет-страницата на ФРМС ....