Най-добрата безплатна онлайн библиотека

ЗДДС. ППЗДДС 2010 Коментар на промените

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,2
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Люцканов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата ЗДДС. ППЗДДС 2010 Коментар на промените pdf

Описание:

Цялocтен кoментap нa пpoмените, в cилa oт 01.01.2010 г.Пpилoжения: ЗДДC, ППЗДДC

... режим складиране на стоки до поискване по чл ... Разяснения от НАП относно последните изменения в ... ... . 15а от ЗДДС от територията на страната до територията на друга държава членка. Отново засягам наболялата напоследък тема за ДДС в туризма.По повод измененията в ППЗДДС от вчера,моля за коментар на следното: според Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ... Обнародвани промени в ППЗДДС в ДВ от днес 20.03 ... . 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Коментар на Ивайло Кондарев по повод промените в ППЗДДС, свързани с правото на данъчен кредит и неговите корекции. 31.03.2017 В сайта на Националната агенция по приходите е поместено съобщение относно последните изменения в ППЗДДС, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ. • Във връзка с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване в ... В настоящия коментар са анализирани промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила през 2018 г., свързани с извършването на корекции на данъчен кредит. Лиляна Панева _____ данъчен консултант. С промените в ЗДДС във връзка с определяне мястото за изпълнение за доставките на услуги, които са в сила от 1 януари 2010 г., законът е приведен в съответствие с Директива 206/112/ЕО. Обстоен коментар на промените в ЗДДС може да прочетете в януарския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван на 15.01.2020 г. Абонирай се и чети. В тази връзка съгласно чл. 79, ал. 17 ППЗДДС, при доставка на услуга по чл. 21, ал. 4 и чл. 23, ал. 4 и 5 ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на нашата страна, и ... От приходната агенция публикуваха разяснения по част от измененията в ППЗДДС, обнародвани в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, които счита за по-съществени и засягащи по-широк кръг от данъчно задължени лица. В ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник". Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива Промените в ППЗДДС за 2019 г. Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант ... № 20-31-2 от 07.02...