Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Производството по несъстоятелност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,20
ISBN: 9789547306516
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нели Маданска, Бистра Николова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Нели Маданска, Бистра Николова книги Производството по несъстоятелност epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В тази книга се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка:откриването на производството по несъстоятелност; вписванията,заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани спроизводството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейнотопопълване; процедурата по предявяване на вземанията; оздравителнотопроизводство; осребряването и разпределението на събраните суми. За разлика от традиционните писмени изложения, изданието се основава наметода за "обучение чрез правене". Изложението е организирано в шестчасти, всяка от които се състои от едно или повече представяния(теоретична част), придружени от едно или повече упражнения (практическачаст). Теоретичната част акцентира върху конкретен проблем, аупражненията включват разглеждане на казус, дискусия по предварителнозададени проблеми или решаване на по-прости тестови задачи. Включени са иприложения, от които читателите могат да получат информация запо-детайлно проучване на конкретни въпроси, както и ключ с отговори напрактическите упражнения.Книгата предоставя систематизирани знания за разнообразието отматериалноправни, процесуални и регистърни въпроси, свързани стърговската несъстоятелност, и е предназначена както за практикуващитеюристи, така и за студентите по право. Съдържанието е съобразено сдействащата уредба към 1 април 2010 г., със съдебната практика и сдостиженията на научната мисъл в областта на търговското право.Нели Маданска е главен инспектор на Инспектората на министъра направосъдието по ЗСВ и автор на книгата "Производството понесъстоятелност" (2003, 2005). Бистра Николова е съдия в търговскотоотделение на Варненския окръжен съд. Н. Маданска и Б. Николова сапреподаватели в Националния институт на правосъдието по въпросите надружественото право и несъстоятелността.

...и месечно възнаграждение, така както е определено с решението за откриване на производството по несъстоятелност, платимо от привнесените разноски, а ... Производство по несъстоятелност | Адвокат, Адвокатски услуги ... ... Върховният касационен съд (ВКС) постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с производството по търговска несъстоятелност, съобщи началникът на кабинета на на председателя на ВКС. Начало на производство по несъстоятелност.Постановяване на решение за откриване на производство. Началото на производството се поставя с писмена м ... Информационна система за производство по несъстоятелност ... . Начало на производство по несъстоятелност.Постановяване на решение за откриване на производство. Началото на производството се поставя с писмена молба на едно от лицата. Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност. Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings Независимо от това, след откриване на производството по несъстоятелност на удовлетворяване по специалния ред подлежат всички вземания към търговеца - както тези, които произтичат от ... Производство по несъстоятелност - един от възможните изходи от бизнес, който не е успешен. Прочетете основните положения, понятия и хипотези на производството Спиране на производството по несъстоятелност. Съгласно чл. 621а ал.3 т. 1 от ТЗ в производството по несъстоятелност не се прилагат правилата на ГПК относно спиране на производството по несъстоятелност по съгласие на ... ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с производството по търговска несъстоятелност. С Тълкувателно решение № 1/2017 г. от 03.12.2018 г., ... Подобно на индивидуалното принудително изпълнение срещу длъжници по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), което е свързано с понасянето на редица разноски и производството по несъстоятелност, уредено в Търговския ... Производството по несъстоятелност е крайно средство за събиране вземанията на кредиторите, когато икономическото състояние на длъжника е толкова тежко, че друг изход няма. Това ... Правот...