Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прогнозиране и планиране

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,89
ISBN: 978-954-494-044-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Катя Владимирова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Прогнозиране и планиране във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Настоящото издание по прогнозиране и планиране е предназначено завсички, които се интересуват от ефективното управление на развитието насъвременните икономически системи и организации, на промените, коитонастъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция иглобализация. Подготвено е на основата на постиженията в науката ипрактиката по управление, прогнозиране, програмиране и планиране в светаи в Европейския съюз и най-новата история на България. Основава се насъвременните постижения в методологията на икономическия анализ,планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕСстратегии, програми и координация на националните планове за действия викономическата и социалната сфера, както и в организациите от развитите викономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. Приподготовката му авторите са се ръководили от идеята публикацията да бъдемаксимално полезна за специалисти, студенти и всички интересуващи се отвъпросите на прогнозирането и планирането и неговото използване вуправлението, както и от трансформирането на планирането през последнитегодини главно в стратегическо и програмно, ориентирано към цели заоптимално развитие на всяка една от икономическите системи. Изданието може да се използва както от студентите, които имат курса"Прогнозиране и планиране", така и курсове по: "Икономически анализи ипрогнози", "Програмиране и планиране в ЕС", "Планиране в бюджетниорганизации" и други студенти, специалисти и експерти от практиката,докторанти, изследователи и преподаватели. На пета част: единадесета, дванадесета (без т. 1,3 и 5) и тринадесета глава автор е проф. д. ик. н. Константин Н. Габровски.

...ана с определяне на цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще с изясняването и определянето на необходимите за постигането на тези цели ресурси и мероприятия ... Планиране и прогнозиране ... ... Прогнозиране и планиране Категория Маркетинг, прогнозиране и планиране Автор Васил Манов 15,00 лв. вкл. ДДС Прогнозиране и планиране 2019-02-22 02:55:22 Свойства на националната икономическа система (НИС) Без прогнозиране плановете нямат основа и имат неясно бъдеще, а бе ... Прогнозиране и планиране - ZeronBG ... . вкл. ДДС Прогнозиране и планиране 2019-02-22 02:55:22 Свойства на националната икономическа система (НИС) Без прогнозиране плановете нямат основа и имат неясно бъдеще, а без план прогнозата е едно самоцелно упражнение. Планирането и прогнозирането са единни форми. Необходимост от прогнозиране: Прогнозиране. Същност и видове прогнози. Реферат по дисциплината . Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само ... В една интензивна и динамична бизнес среда, приложението на израза „времето е пари" постави на преден план необходимостта от методи и подходи, които да оценят и оптимизират ключовите ресурси в една стопанска ... Свойства на националната икономическа система (НИС) Свойства на системата 1) _Емерженност_ - представлява отона различие меж...