Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Въведение в капиталовия пазар

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,31
ISBN: 9789542809128
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Апостол Апостолов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Въведение в капиталовия пазар pdf, който ще намерите тук

Описание:

Апостол Апостолов e роден през 1968 г. в Пловдив. Завършва ТУ–Пловдив,специалност Компютърен инженер, и УНСС, специалност Банково дело. От1993 до 1994 г. е главен експерт на Пловдивската фондова борса, катоследващите две години поема длъжността на изпълнителен директор. Впериода 1996–1998 г. е изпълнителен директор на „Централен депозитар“АД, а след това е изпълнителен директор на Българската фондова борса.През 2001 г. за две години поема поста на председател на съвета надиректорите на „БФБ–София“ АД, като за същия период е и изпълнителендиректор на Агенцията за приватизация. От 2001 до 2009 г. Апостолов епредседател на Комисията за финансов надзор. През последните десетинагодини е бил член източноевропейската секция на асоциацията надепозитарите, член на европейската и международна асоциация на борсите,член на европейския комитет на IОSCO, член на одитния комитет на CESR.Апостол Апостолов е един от създателите и от основните участници накапиталовия пазар в България. Водил е курс лекции по Финансови пазари вУНСС и ПУ „Паисий Хилендарски“. В момента е преподавател във Висшетоучилище по застраховане и финанси.Въведение в капиталовия пазарима за цел обобщено да представиосновните компоненти и терминология, системи и правила зафункционирането на капиталовия пазар, участници. И все пак водещ принципза предприелите участие в капиталовия пазар нека е „На пазара щеинвестирам толкова пари, колкото съм готов да загубя, без това да струванормалното ми съществуване.“

... страните със силна пазарна икономика обикновено функционира и силен капиталов пазар ... Капиталов пазар в България - БАЛИП ... . Схемите за компенсиране на ин-веститорите са фактор за динамизирането на капиталовия пазар, Капиталов пазар в България Първата българска фондова борса е създадена в София през 1914 г., като през 1933 г. на нея се търгуват 30 компании, … Специализирана литература. Икономика ... Въведение в капиталовия пазар. Апостол Апостолов ... ... ., като през 1933 г. на нея се търгуват 30 компании, … Специализирана литература. Икономика и бизнес. Въведение в капиталовия пазар - автор Апостол Апостолов Лекция по Въведение в банковото дело - 11.11 ... е характерно за неокласическата теория на капиталовия пазар, която се абстрахира от реалните пазарни структури. Има първичен пазар, в който компаниите и правителствата издават нови ценни книжа и вторичен пазар, където се търгуват акции и облигации, които преди това са емитирани. Купете онлайн „Въведение в капиталовия пазар" от Апостол Апостолов. Въведение Развитието на капиталовия пазар в България е неразривна част от протичащите икономически процеси. Отричането или недооценяването на ка- ПИ 178 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: І. Понятия за финансов пазар. Видове 1. Обща характеристика на финансовите пазари 2. Финансови инструменти - обща характеристика и видове 3. Какво се случи за една година на капиталовия пазар. 1998 г. можем да определим като година на осъществения старт на съвременен регулиран пазар на ценни книжа в България. ма работна сила за осигуряване на държавната администрация, на капиталовия пазар търси . ресурси за държавното производство, а на пазара на земята може да се окаже собственик, ... Въведение в ... Препоръки на esma към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г. Предложението за новата система „Бонус-малус" е публично достъпно на сайта на КФН Всички събщения Продава в Книжен пазар от ... през "Вход" или се регистрирайте. Други екземпляри от книгата. Въведение в Тай Чи Чуан ... Български капиталов пазар. Банката предлага пълен достъп до местния капиталов пазар, както и възможност за търговия с държавни ценни книжа, издадени от Република България. Моят капитал; Как се облагат сделките на капиталовия пазар Всеки, който инвестира в инструменти, различни от депозит, трябва да е наясно с данъчния им статут Въведение в теорията на банковите сделки Категория на документа: Други В зависимост от вида на субекта, с...