Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Смисъл и смислова регулация на поведението

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,7
ISBN: 978-954-91472-3-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ирина Зиновиева
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Смисъл и смислова регулация на поведението pdf

Описание:

Първата част от книгата представя интегративната концепция за смисъла.Тя е резултат от теоретичен анализ на съществуващите данни влитературата, но в изложението се представя само резултатът от анализа.Самото подреждане на наличните данни, генерирани в различни школи итечения, е направено на основата на създадената теория. Теорията сеизлага в процеса на представяне на данните от литературата. Втората част е посветена на създаване на концепция за смисловата регулация на поведението. Излагат се идеите за смислова- та система като основен регулатор на поведението. Тази регулация се проследява в процеса на целевото поведение. Третата част съдържа собствени емпирични изследвания. Разработени саскали за измерване на основни теоретично изведени променливи и сепровежда серия емпирични изследвания за тес-тиране на част оттеоретичните положения. Специално внимание е отделено на емпиричноизследване на ролята на смисловата регулация в уникална екзистенциалнаситуация: прехода от една социално-икономическа система в друга.

...th, 2011. Изискванията към личността на спортиста и треньора в съвременния спорт често налагат необходимост от висока психическа надеждност и устойчивост ... Основни социологически понятия, Курсова работа по ... ... . Курсова работа на тема Основни социологически понятия, Курсова работа по Социология - Pomagalo.com материали висока надеждност за оценка на агресивния риск и потенциал за участие в корекционни ... И., Смисъл и смислова регулация на поведението, С., „ ... Смисъл и смислова регулация на поведението | Galaxy.bg ... .com материали висока надеждност за оценка на агресивния риск и потенциал за участие в корекционни ... И., Смисъл и смислова регулация на поведението, С., „Продуцентски център", Маринов, П., Психични и поведенчески разстройства, държащи се на употреба на психоактивни вещества, в Практическа психиатрия, Обща и специализирана психиатрия, Смисъл и смислова регулация на поведението. Издателство: ... за да предлага всички свои функционалности на потребителите си. Мотивационна регулация на поведението ... (човек) и никой друг не притежава. В този смисъл субективното се разглежда като произвол; (*2) субективното като недостатъчност - когато желанието на ... Основни компоненти на системата за социална регулация. Подходите и методите биват преки (непосредствени). Те са: внушение, убеждение, подражание, принуждение.... Той подкрепи въвеждането на някаква регулация за поведението на политиците и посочи, че в Бундесвера има правила, забраняващи на офицерите да започват работа в компании от отбранителната ... Първоначалното значение на термина е широко и необособено и означава „дела, дейности, отнасящи се до полиса". По-късно придобива смисъл на изкуство и наука за управлението на държавата. Мотивационна регулация на поведението Мотивация - субективната причина за дадено действие, което се извършва от определен човек. Субективност - има израз в няколко аспекта: Статията има за цел да проследи процеса на възникване и развитие на думата устойчивост, първоначално просто като една идея, а след това и като понятие с най-разнообразна смислова натовареност. Джордж Кели приема, че личността е система от личностни конструкти, помагащи на индивида да предсказва и контролира събития, своето поведение, както и поведението на другите хора. Въпрос на договорка и желание да се направи детет...