Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Устройство на територията – част ІІ(подзаконови нормативни актове)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,55
ISBN: 978-954-730-727-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Устройство на територията – част ІІ(подзаконови нормативни актове) във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Сборникът включва нормативни актовепо прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определятноменклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползванетона строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколипо време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне натехническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии встроителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнениена заповеди за премахване на незаконни строежи, съществените изисквания къмстроежите и оценяване съответствието на строителнитепродукти. Поместени са и актовете, уреждащииздаването на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието наинвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителнотозастраховане в проектирането и строителството.

...ройни състави ... Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и ... Устройство на територията 2019 - част 1 ... ... 12 октомври 2017 г. (четвъртък) 09.00 - 12.30 ч. Тема № 2 Практически проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията - ІІ част. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЕРНИК: Докладчик: ЛЮБОМИР Л. ЛУКАНОВ: Определение от 7.3.2018г. В законна сила на 24.3.2018г. 25: Административно дело No 220/2016: Подзаконови норм ... store.bg - Закупилите книгата "Устройство на територията ... ... . ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЕРНИК: Докладчик: ЛЮБОМИР Л. ЛУКАНОВ: Определение от 7.3.2018г. В законна сила на 24.3.2018г. 25: Административно дело No 220/2016: Подзаконови нормативни актове- тройни състави 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове; на община Кричим, с цел приведаждането на част от разпоредбите й в съответствие с конкретни текстове от нормативни актове от по-висока степен. 2. изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове. Чл.4.Във всички населени места се разрешава отглеждането на подзаконови нормативни актове, свързани с изискванията на правилата и нормите за устройство на територията, в т. ч. за хигиена, опазване на здравето и околната среда, за Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството". Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ), обнародван в ДВ, бр. 61 от 2007 г., се направиха промени и в разпоредбите на § 24 от Заключителните ... Наименование на услугата. Цена. Цена. С ДДС. 1. Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали / за ІІІ-та зона /. 1,00лв/м 2 /ден. Без ДДС...