Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обществени поръчки

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,52
ISBN: 9789546082152
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Обществени поръчки pdf

Описание:

Отделните раздели на книгата съдържат:- коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;- експертна разработка на основните процедури при възлагане на обществените поръчки със съпътстващите ги приложни документи;- същност и характеристики на предварителния и на последващия контрол, както и административно-наказателната отговорност при нарушения в областта на обществените поръчки;- анализ на практиката на Върховния административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията;- експертни решения на най-често срещаните и най-сложни практически въпроси по откриване на процедурата, оценка и класиране на офертите и производство пред КЗК;- актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.Съдържанието на книгата е актуално към 30 май 2014 година.Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...оръчки. Бързаме да ви ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в областна дирекция „Земеделие" Софийска област, одобрени със заповед на директора ... Обществени поръчки - Официален сайт на община Монтана ... ... Обществени поръчки Публични покани / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Пазарни консултации Обществени поръчки, публикувани преди 01.10.2014 г. Профил на купувача на 28 РЗОК Организиране и провеждане на курсове, семинари и обучения за 2019 - 2020 г.: Обществени поръчки, Счет ... Дирекция Обществени поръчки на МВР ... . 20, ал. 3 от ЗОП Пазарни консултации Обществени поръчки, публикувани преди 01.10.2014 г. Профил на купувача на 28 РЗОК Организиране и провеждане на курсове, семинари и обучения за 2019 - 2020 г.: Обществени поръчки, Счетоводство и данъци, Правна уредба, Бизнес етикет, Презентационни умения и други Заповед № РД-02-18/01.10.2018 г. на Главния прокурор относно изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ПРБ, приети със Заповед № РД-02-11/13.05.2016 г. на ГП Този web портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ... Обществени поръчки-профил на купувача преди 01.10.2014г. Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014г. Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г. Търгове и конкурси; Обяви и ... Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез Портала за обществени поръчки в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в "Държавен вестник" и ... Отдел „Централизирани обществени поръчки": планира, организира и провежда централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в продуктовия обхват на ПМС № 385/2015г. за дейността на ... Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016.г. Открита процедура, или договаряне без обявление; С публично състезание, или пряко договаряне; Чрез събиране на оферти с обява, или покана Процедурата се провежда електронно, чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) адрес: https://sevop.minfin.bg/. Обществени поръчки - профил на купувача, Водоснабдяване и Канализация - Габрово Портал за обществени поръчки. Регистър на обществените поръчки. Профил на купувача (Загл. доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Раздел i. Портал за обществени поръчки. Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016 г. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП Във връзка с покана от министъра на отбраната с рег. № 21-39-198/ 15.05.2020 г., в сградата на Министерство на отбраната, дирекция „Обществени поръчки в отбраната", ул. „Иван Вазов" № 12, ет. 5-ти,... Експерт „Обществени поръчки и финанси" по проект КПРПС. Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти » Архив - 2019 » Експерт „Обществени поръчки и финанси" по проект КПРПС...