Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Гражданският иск в наказателния процес

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,41
ISBN: 9789542811008
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Павел Смолички
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Гражданският иск в наказателния процес pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата "Гражданският иск в наказателния процес" от Павел Смолички разглеждавъпроса за допускането на гражданския иск за съвместно разглеждане внаказателния процес като един от най-дискусионните внаказателнопроцесуалната теория. Значимостта на изследването се обуславя от липсата на актуално теоретично изследване по темата.ПавелПетров Смолички е роден през 1969 г. в гр. Бобошево, обл.Кюстендил.През 1993 г. е завършил право в Юридическия факултет на СУ"Св. КлиментОхридски". От 1995 г. до момента е адвокат в Софийскаадвокатскаколегия, като работи по наказателни и граждански дела.Понастоящемупражнява адвокатска професия и провежда семинарните занятияпонаказателнопроцесуално и наказателноизпълнително право в ЮФ на УНСС.

...СКИЯ ПРОЦЕС Гражданският ответник, подобно на гражданския ищец, упражнява правата си в пределите, необходими за защита срещу предявения против него граждански иск ... Блогът на ivan :: ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ... ... . 25.4. Гражданският иск се разглежда от ... 1. ГРАЖДАНСКИ ИСК. Престъплението е човешко деяние, действие или бездействие. Гражданският иск в наказателния процес е предназначен за осъществяване на едно типично гражданско пра ... ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Адвокатска кантора ... ... . Престъплението е човешко деяние, действие или бездействие. Гражданският иск в наказателния процес е предназначен за осъществяване на едно типично гражданско право - право на обезщетение за виновно ... Граждански иск в наказателния процес от Evridika » 13 Сеп 2006, 20:46 Привет на всички във форума! аа: Граждански иск в наказателния процес ... че предявяването на гр. иск в нак. процес трябва да е направен с писмена молба. Може и устно, което се протоколира. Ако съдията има забележки, той ... ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИЯ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ОСНОВАНИЕ НА ИСКА, ИЗМЕНЕНИЕТО МУ, ПОПРАВЯНЕ НА ДОПУСНАТИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ В ПРИСЪДАТА Чл. 13, ал. 2 НПК от 1952 г. (отм.) 25. Граждански иск в наказателния процес. 76. Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследв... Когато жертва на престъпление от частен характер търси най-интензивна правна защита, предявявайки частна тъжба и граждански иск в наказателния процес, тя рискува, поради недоказаността ... Гражданският иск в съдебното производство се разглежда по правилата на НПК, а доколкото в него няма съответни правила, се прилага Гражданският процесуален кодекс. Купи онлайн Гражданският иск в наказателния процес - Павел Смолички за 14,40 лв. от Galaxy.bg ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ Гражданският ищец е лицето, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението или наследникът на такова лице или ощетеното юридическо лице, което е предявило граждански иск срещу ... Когато гражданският иск вследствие жалба на адвокат е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес на основание чл. 88, ал. 1 НПК, поради отсъствие на специални правила, действа ... Гражданският иск в наказателния процес. Въпросът за допускането на гражданския иск за ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Гражданският иск в наказателния процес". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. В наказателния процес има проява на двата процеса. В него се предявява граждански иск. Целта му е чрез използване на доказателствата от наказателното дело да се реши и гражданското. 1. Гражданският процес като защита и санкция. Първа теория - гражданският процес като ... Съобразно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 НПК гражданският иск в наказателния процес се разглежда по правилата на НПК, а разпоредбите на ГПК произвеждат действие, само когато в НПК няма ... Гражда...