Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,25
ISBN: 9789542810681
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Корнезов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС pdf

Описание:

Книгата "Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС" епървото цялостно изследване в българската литература,посветено наотговорността на държавата за нарушаване на правото наЕвропейскиясъюз. В нея подробно се анализират както прекитепроизводства заустановяване и санкциониране на нарушението (чл. 258–260ДФЕС), редът иусловията за ангажиране на отговорността на държавата завредите,причинени на гражданите и юридическите лица от това нарушение,задължението на държавата да възстанови недължимо платеното, въпросътза силата на пресъдено нещо на влезлите в сила съдебни и административниактове, постановени в противоречие с правото на ЕС и възможността затяхната отмяна, условията и редът за налагане на привременна защитасрещу държавата, както и задължението на националния съд да се позоваваслужебно на правото на ЕС.Книгата е плод на богатияпрактически опит на автора в областта направото на ЕС, натрупанпоследователно в качеството му на адвокат в еднаот водещите адвокатскикантори в Брюксел (Van Bael & Bellis) и нареферандер в Съда наЕвропейския съюз. Александър Корнезов е доктор поправо, преподавателпо процесуално право на ЕС, автор на четиримонографии и десеткипубликации в областта на правото на ЕС. Книгата имаясна практическанасоченост и е предназначена за практикуващи юристи,преподаватели истуденти. Анализът се основава на над 600 решения отпрактиката на Съдана ЕС, като най-важните от тях са представениподробно под формата на case studies с цел да илюстрират практическото приложение на изложените тези.

...рушаване на правото на ЕС ... Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС ... ... . Книгата е първото цялостно изследване в българската литература, посветено на отговорността на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз. Книгата „Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС" е първото цялостно изследване в българската литература, посветено на отговорността на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз. Книгата е първото цялост ... Делата срещу държавата за нарушаване на правото на ЕС ще ... ... . Книгата е първото цялостно изследване в българската литература, посветено на отговорността на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз. В нея подробно се анализират както преките производства за ... Отговорността на държавата за вредите, настъпили от нарушаване на правото на ЕС, не е изрично уредена нито в Договорите, нито във вторичното право на ЕС, а е изцяло 10.2. Разноските по делата за обезщетяване на вреди, причинени от държавата в резултат от нарушение на правото на ЕС. 10.2.1. Предимствата на Закона за отговорността на държавата и общините за ... Defakto.bg. Българските граждани и фирми могат да предявяват у нас искове срещу държавата за нарушаване на правото на ЕС и те ще разглеждат от българските съдилища. Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова молба с правно основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС, с която се търси реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на ЕС; ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИТЕ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС Наблюдения върху възможността за коригиране на сметките за електрическата енергия, баланса на интереси в правото и трудния ... Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 10/2014 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА Условията за ангажиране на отговорността на Държавата за вреди от неизпълнение на задълженията на държава членка, произтичащи от Договорите, са хармонизирани на ниво ЕС в юриспруденцията ... Проф. Жасмин Попова - дипломат и учен в областта на правото на Европейския съюз, ще представи книгата на Александър Корнезов „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС". Съдът на ЕС: Само лекари, не и фармацевти, имат право да получават безплатни мостри на лекарствени продукти 11.06.2020; Произвол на данъчните власти доведе до осъждане на държавата в Страсбург ... Александър Корнезов, ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС. Сиела: 2012. 600 стр. isbn: 978-954-28-1068-1 Резюме Монографията е първото цялостно изследване в българската литература, ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС - АЛЕКСАНДЪР КОРНЕЗОВ - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. Книгата е първото цялостно изследване в българската литература, посветено н...