Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,55
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...гласно Наредба № 6 от 2003 г ... PDF НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ... ... . за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии ... разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.) и Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа В сила от 22.05.2007г. Издадена от Държав ... DOC Чл ... .05.2007г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и ... на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.) и получаване на препис-извлечение от акта за смърт. ограничават правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на НАРЕДБА № 6 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПЛЕТАЧ" В сила от 29.09.2009 г. Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката Отменя се Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на нейно място идва Н аредба № 4 от 1 юли 2009 г. за „Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с ... и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 14 дни. (3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Когато операторът на НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2003 Г.) Виж повече ; УКАЗ № 250 ОТ 02.07.2009 Г. № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.); 2. екипи от специалисти, в които в зависимост от потребностите на Местата за паркиране за автомобили на хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 ... НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2003 Г.) Цена: 4.50 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg да не ограничават правилата за достъпност на сре...