Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Данъци 2005: ЗКПО, ЗДДС, ЗА, Хармонизация

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,92
ISBN: 9549141083
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Дочев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Иван Дочев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Ко­га­то е на­чис­лен ДДС съг­лас­но чл. 79, ал. 3 от ЗДДС по по­вод на неп­риз­на­та­та за це­ли­те на ЗКПО лип­са, раз­хо­дът за ДДС не е приз­нат за це­ли­те на ЗКПО и с не­го се пре­об­ра ... По-ниски данъци през 2005 г. искат работодатели ... (ЗДДС), в За-кона за корпоративното подоход-но облагаме (ЗКПО) и в Закона за облагане ... Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ... ... ... По-ниски данъци през 2005 г. искат работодатели ... (ЗДДС), в За-кона за корпоративното подоход-но облагаме (ЗКПО) и в Закона за облагане на доходите на физи-ческите лица (ЗОДФЛ). ... Изцяло по реда ... Промяната в ЗКПО е само една (чл. 28, ал. 4), като цели синхронизиране на текстовете на материалния данъчен закон с тези по смисъла на ЗДДС, свързани с непризнатите разходи за данък по ЗДДС в ... Същност - разчетите за този данък се уреждат от ЗКПО. Съгласно ЗКПО предприятията юридически лица , осъществяващи стопанска дейност, плащат КД /корпоративен данък/ в размер на 15% за 2005 и 2006 г.,10% за 2007г. ,19,5% за 2004 г.,23,5% за ... Данъци при източника, данъци върху разходите и алтернативни данъци съгласно ЗКПО. 52. Установяване на данъчни задължения и тяхното прихващане, възстановяване и изменение. Предвид това разпоредбите за право на приспадане на частичен данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС ще се прилагат, когато получените стоки или услуги се използват както за облагаеми доставки (по ... № 96-00-12 от 30.01.2020 г. относно: документиране на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по реда на закона за данък върху добавената стойност (зддс) Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и ЗКПО. Съгласно Тълкувателно решение № 1/25.06.2012 г. на Върховния административен съд по т. д. № 1/2011 г. след допълнението на разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от Данъчно ......