Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обществени поръчки. Нормативни актове/към 31.03.2005 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,94
ISBN: 9546081108
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Обществени поръчки. Нормативни актове/към 31.03.2005 г. pdf

Описание:

... в РОП Заглавие Статус Договор/и Дата на стартиране на поръчката ; 0095: id 9052763 Разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра; ... Обществени поръчки - профил на купувача ... ... Функции по дейност „Обществени поръчки" ... Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г ... Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането ... Обществени поръчки. Нормативни актове/към 31.03.2005 г ... ... . - бр. 79 от 2005 г ... Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. обществени поръчки, които са попадали в обхвата на чл. 3 преди изменението, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. Обществени поръчки открити преди 01 10 2014 г; Обществени поръчки, открити след 01 10 2014 г ... към 27.10.2015 г.Отменени със заповед № 5785з-773/20.05.2016 г. ... Нормативни актове и вътрешни правила ... Обществени поръчки чрез процедури по ЗОП, открити след 15.04.2016 г. (нов ЗОП) Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20, ал.3 от ЗОП Обществени поръчки, открити през 2018 г. Обществени поръчки, открити през 2017 г. Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г. Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. СЪБИТИЯ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. ФОРМИ. ПРОЦЕДУРИ. Образец на допълнително споразумение към трудов договор ... Нормативни актове ... публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.06.20 ... обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г. ... Заповед № РД-02-03-71 гр. Габрово 09.05.2019 г. Заповед № РД-02-01-33 от 12.03.2019 г. Заповед № РД-02-01-52 от 10.04.2018 г. Заповед № РД-02-03-26 гр. Габрово 14.02.2018 г. Заповед № РД-02-03-142 от 31.07.2017 г. Заповед № РД-02-03-130 от 11.07 ... Стратегии, програми и планове Закони Правилници Наредби Проекти на нормативни актове Режим консултанти Издадени заповеди по чл. 124 и чл.124а от ЗУТ Методики Други Указателни писма Общи ... Начало // Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.) // Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие ... „(2) Нередностите, съставляващи нарушения при възлагането на обществени поръчки до влизането в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30 ... Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №27/31.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с ... Ново! Обществени поръчки 2 07 С04 17. актуализирано издание към 10 април 2020 г. + актуализационно приложение към 12 юни 2020 г....