Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Съсобственост - Правни аспекти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,2
ISBN: 9789547306448
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Ставру
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Стоян Ставру книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Макар и да екласически институт на вещното право, съсобствеността и днес продължава дапоставя проблеми пред практикуващите юристи. В книгата са анализирани основнитевъпроси на съсобствеността – нейното възникване, ползите и тежестите на общатавещ и разпределението на ползването й, правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2ЗС, делбата и други основания за прекратяване на съсобственост. Разгледани са ипроблеми, които като че ли са останали в периферията на правния живот:смесването като способ за възникване на съсобственост, формирането на органи насъсобствеността, участието в тежестите от общата вещ, различните способи заразпореждане с идеална част от правото на собственост, делбата приживе и др.Фокусът е върху материалноправните проблеми, като подходът е запазен и приразглеждането на делбата като способ за прекратяване насъсобствеността.Изложението има за цел да подпомогне действащите юристи,които в практиката си се сблъскват с проблеми от сложния правен пъзел насъсобствеността.Стоян Ставру е автор на книгите „Въпроси на етажнатасобственост” (2009), „Вещноправно действие на смъртта” (2008), „Човешкото тялокато предмет на вещни права” (2008), „Въпроси на българското вещно право”(2010), „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти“ (2008), както и на многодруги публикации

...остта си за вреди, възникнали в резултат на ползването на този уебсайт и ... Съсобственост. Правни аспекти ... ... ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА тук. Дата: 24 юни 2015г. - гр.Бургас 25 юни 2015г.- гр.Варна Час: 9.00 - 16.30 Място на провеждане: за гр. Бургас Включва: право на собственост и други вещни права, собственост и ... Съсобственост. Правни аспекти ... . Бургас Включва: право на собственост и други вещни права, собственост и ползване на земеделски земи, придобиване, наследяване, прехвърляне, съсобственост, правни аспекти на приватизацията, възможност за участие в касовата ... Заглавие: Съсобственост. Правни аспекти Правни аспекти Maкap и дa e клaсичeски институт нa вeщното пpaво, съсобствeносттa и днeс пpодължaвa дa постaвя пpоблeми пpeд пpaктикувaщитe юpисти....