Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обща теория на правото - Основни правни понятия

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,68
ISBN: 9789547306783
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Росен Ташев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Обща теория на правото - Основни правни понятия Росен Ташев epub книги безплатно

Описание:

Учебникът епосветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. Врамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници направото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права,юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях еизградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата.Авторът подчертава, че този понятиен апарат представлява задължителният минимум,за да може юридическата общност да изгради общ език и разбиране в правниядиалог. Новото в четвъртото издание на учебника е позоваването и коментарана българска и чуждестранна общотеоретична литература, излязла в периода2004-2010 г., както и известно преструктуриране и преозначаване на учебнияматериал, за да може по-лесно да бъде изучаван от от студентите-първокурсници.Книгата е предназначена за студентите от юридическите факултети, нонесъмнено представлява интерес и за практикуващиюристи.

...аспект източници се наричат археологически паметници, разни стари Документ от ... store.bg - Основи на правото - Борис Ланджев - учебник ... ... ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО (Помагало) от проф. Владимир Захаров 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално ... Философските проблеми - проблеми с ценнос ... store.bg - Обща теория на правото - основни правни понятия ... ... . Тя изучава правото и по-специално ... Философските проблеми - проблеми с ценностите в правото и правото като ценност, цел и целесъобразност на правото, методологията на правното познание, въпросите за приемствеността и противоречията в правото.... Учебният курс Обща теория на правото е задължителен елемент от подготовката на професионални юристи. ... Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010 г. Милкова, Д., Обща теория на ... обща теория на правото • обща географска характеристика на европа • макроструктура и микроструктура на правото • основни понятия на догматичната теория на правото • правен нормативен ... Обща теория на правото - основни правни понятия. С.: Сиби, 2004. 5 Ташев, Р. Теория за правната система. С.: Сиби, 2006. на курса по Обща теория на правото, нов прочит на част от важните теоретични Даниел Вълчев български юрист и политик. Води курсове по обща теория на правото, обща теория на държавата, политически и правни учения, защита на правата на човека и др. в СУ „Св. Историческо развитие на науката обща теория на правото. Правната наука има свой предмет изучаването на правото, което е единна система от норми, която регулира човешкото поведение. Купете онлайн „Обща теория на правото" от Росен Ташев. ... които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. ... Основни правни понятия Обща теория на правото. ... - При монистичните правни системи се допуска прилагането само на правни норми, създадени вътре в системата от самата нея. Можем да кажем, националните правни ... Обща теория на правото . Основни правни понятия ( четвърто преработено и допълнено издание ), С., 2010 г. Теорията на правото е клон на правото, както и научна и учебна правна дисциплина в юридическите факултети. "Общата теория на правото", както и "Общото учение за държавата", са учебни дисциплини, преподавани в ... Въведение в правото и основни институти на частното право ... Ж.Л. Обща теория на правото, Благоевград,1993,с.22; ... прекратяване и погасяване на правни отношения и правни връзки,...