Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Коментар на Кодекса на международното частно право

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,67
ISBN: 978-954-730-663-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Весела Станчева-Минчева
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Коментар на Кодекса на международното частно право във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и нанормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международноточастно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципътна най-тясната връзка, съотношението с международните договори, международнитеактове и други закони. Изясняват се институтите на квалификацията, препращането,приложимото право на държава с няколко правни системи, въпросите на промяната накритерия на привързване, установяването на съдържанието на чуждото право,тълкуването и прилагането на чуждото право, обществения ред, особенитеповелителни норми и взаимността. Последователно се проследявамеждународночастноправният режим на субектите – физически лица,юридически лицаи неперсонифицирани образувания, правните сделки, представителството ипогасителната давност, вещните права и правата върху обекти на интелектуалнатасобственост, семейните отношения, наследствените отношения, договорнитеотношения и извъндоговорните отношения. Книгата предлага и коментар, всъпоставка със съответните разпоредби на КМЧП, на стълкновителните норми,въведени с Конвенцията за приложимото право към договорите от 1980 г., сключенамежду държавите-членки на Европейската общност (т.нар. Римска конвенция) и сключовите регламенти на Европейската общност в областта на международното частноправо –Регламент № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Регламент РимІІ”), Регламент № 593/2008 на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г.относно приложимото право към договорни задължения(„Регламент Рим І”), както иРегламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относнокомпетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебнирешения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, застуденти от юридическите факултети и за всички, които се интересуват от теориятаи практиката на международното частно право. Весела Станчева-Минчева е доктор по право иадвокат.

...имото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право ... Кодекс на международното частно право | Българското ... ... . Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Коментар на Кодекса на международното частно право". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Код ... Коментар на Кодекса на международното частно право - книга ... ... . Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Кодекса на международното частно право, решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Коментар на кодекса на международното частно право - книга 1: член 1-47 ⚫ от Проф. д-р Николай Натов 【СИЕЛА】 9546499234 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. 4. Източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията в уредбата на частноправните отношения с международен елемент. Кодексът на международното частно право на ... Коментар на Кодекса на международното частно право. Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право.Разгл Страхотен избор на книги Коментар на Кодекса на международното частно право - книга първа на цена от 24.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 Съпоставка с актове на европейското право. ... Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право. 6 Станчева, В., Коментар на Кодекса на международното частно право, С., 2010 Сталев, Ж., Същност ... Поръчай "Коментар на Кодекса на международното частно право" от Весела Станчева-Минчева на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 като част от учебници3 и монографии4, посветени на международното частно право. Действаща от 1996 г., включително към настоящия момент уредба Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно 06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Ко Книгата е първото българско самостоятелно актуално изследване на международното частно деликтно право. В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІ", който след 11 януари 2009 г. се пр В Кодекса на международното частно право се прави опит да се опред...