Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Осигурителни вноски 2011

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,94
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата е един небходим справочник за всеки счетоводител. Поместени сатаблици за размера на социалните и здравните осигуровки за 2011 г.,както и параграфите на ЕБК. Различните осигурителни случаи са разгледани отделно - осигуряване потрудови договори, договори за управление и контрол, морски лица,граждански договори, самоосигуряващи се лица, съдружници в търговскидружества, членове на кооперации, държавни служители. Поместени са и параграфите на ЕБК за 2011 г., новите банкови сметки на НАП за превеждане на осгуровките.

... се извършва до 1 март на следващата година ... PDF ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ ... ... . ... Предвид изложеното, ако дължите горепосочените осигурителни вноски, същите следва да внесете по съответните ... RE: осигурителни вноски - по ЕГН или по ЕИК karamella 15.07.2011 12:03 И аз говоря за Варна, но в случая грешката си е по-скоро наша. Дължими осигурителни вноски върху сумите ... PDF ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ ЗА 2019 г. ... . Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло. Публикувано на 14.05.2011. Източник: „Въпроси и отговори" НАП, ... Решилите да откупят осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 2 КСО, също внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., който се ... Плавно покачване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъжете и жените от 2028 г. или 2036 г. увеличаване на осигурителните вноски, ... RE: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице MarPan 02.12.2011 15:10 Бъркаш. За отработените дни е 8%, а за дните в болничен е 4.8%. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., доп., бр. 3 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) документ, заверен от компетентната териториална дирекция на НАП, удостоверяващ размера на внесените за негова сметка осигурителни ... Издаване и заверяване на осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (за времето до 01.01.2011 г.), работещи в ... 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". (2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от ... 3_ 610/23.02.2012 г.КСО,чл. 9, ал. 3, т. 2 чл. 5, ал. 4НЕВД, чл. 1а, ал. 1Относно: дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органиПостъпило е писмено запитване относно приложение на ... В сички самоосигуряващи се лица плащат осигурителни вноски в компетентната териториална структура на НАП по ЕГН, а не по БУЛСТАТ номер на дружеството, чрез което са декларирали че се осигуряват. Размерът на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика между сумите, ... (например Решение № 10711 от 18.07.2011 г.), ... Върху социалните разходи се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО.-чл. 6 (12) (в сила от 01.01.2017 г.) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на ... Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за ......