Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Есета по културна и социална антропология на българите

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,31
ISBN: 9789540729589
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Томислав Дяков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Есета по културна и социална антропология на българите pdf

Описание:

Повече отсто и петдесет са най-известните определения за култура, но почти всичкисъдържат „социетален" и културен аспект, поради убеждението, кактотвърдят Крьобер и Парсънс, че цялото човешко поведение е социокултурно. Есетата в тази книга, както и повечето трудове по културна и социалнаантропология, търсят отговори на въпросите Защо сме такива, как даразбираме себе си и другите, каква е фолклорната ни култура и каквиценности са заложени в нея. Тази проблематика предопредели и структуратана изследването. Първата част - „Българският характер" е разгърната в три текста, коитоса ситуирани (условно) успоредно един на друг. Основният текст е този наизложението, вторият, доуточняващ, се съдържа в бележките и третият етози, който е маркиран като допълваща библиография. Най-добрият прочитвероятно би бил едновременният: така биха изпъкнали значенията наинтертекста, получен от различните нива на диалогичност. Всъщност,най-правилно е цялата тази част да бъде представена като диалог - междуразлични творци, между тях и народа ни, между автора и читателите, дорикато диалог между различни култури. Независимо че фактите са изложени небезпристрастно, научният обективизъм намира обобщения в зоната наоптималната точност, маркирайки социалната природа на българина. Във втората част - „Българската фолклорна култура" се изследват основнифакти от традицията и същевременно се изясняват връзките им съссъвременността. Анализът на културата - материална и духовна, делнична ипразнична, колективна и индивидуална води до по-добро познание занарода ни; всъщност, и по-добро самопознание. Тук са щрихирани основнипараметри и проявления на фолклорната култура; анализира се и средата, вкоято се заражда и функционира всяко едно социокултурно явление(неделимо единство на дейност и ценност). Есетата са базирани върху голям емпиричен материал и важна идея вцялостното изследване е идеята за синкретизъм на текст и контекст,спрямо която фактите се изясняват в хода на тяхната социокултурнаприрода.

...а книга сега! Е-книги · Е-четци · Подаръци · Е-списания · За книгите и хората · Ваучери за подаръци Стилове: Художествена Литература, Енциклопедии, Езотерика ... In memoriam / Новини и събития / Новини / Начало ... ... ... Преподавател по дисциплините: Литература за деца и юноши, Фолклористика, Културна и социална антропология, Текст и интерпретация в масмедиите и изкуството във ФНПП, СУ „Св. Климент ... Затова и Касирер определя човека като „animal symbolicum." (Касирер, 1996,с.52) В по-обобщен смисъ л може да се каже, че човекът е подчинен на своята култура, н ... store.bg - Книги - КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ ... . Климент ... Затова и Касирер определя човека като „animal symbolicum." (Касирер, 1996,с.52) В по-обобщен смисъ л може да се каже, че човекът е подчинен на своята култура, носи културна идентичност, самоопределя се и ... Книги от онлайн книжарница Лексико - Социология, антропология, Мозъчните тръстове: начин на употреба , Циганите в годините на социализма , Българските общности в Средна Европа , Държавата това Софийският университет „Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че на 25 януари 2020 г. на 60-годишна възраст ни напусна проф. дфн Томислав Василев Дяков, дългогодишен преподавател във Факултета по науки за ... Търсене на: Томислав Дяков . във всички раздели само в настоящия. Търсене Есе по Социална антропология Изпратен от: Georgi Yanev на 2017-05-11 Добавен в: Есета по Социална психология Културна и социална антропология ... ант­ро­по­ло­гия и на­у­ки за кул­ту­ра­та". ... с европейските стандарти във висшето образование по етнология и антропология и дава възможности за ... Има много и различни определения за култура. Най-общата дефиниция на това понятие е че културата е система от идеи, чувства и способности за оцеляване и адаптация на индивидите в този бързо променящ се свят... Sapere Aude. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова - Филология - СЪДЪРЖАНИЕ Уводни думи Думи от Искра А. Димитрова. Паралелни пасажи от коментарите върху Битие в Златоструй, Шестоднев и Симеоновия сборник А. Департамент „Антропология" на НБУ е създаден през 1992 г. Той има принос за въвеждането и утвърждаването на две нови за България университетски програми - „Антропология" и „Artes Liberales", за ... Есета по културна и социална антропология на българите Издателство: УИ "Св. Така Иван Шишманов - основоположник на българската народоука, е д-р на философските науки (Университета в Лайпциг), проф. по всеобща литературна и културна история и по сравнителна ... Културата и културните ценности на един народ и на едно общество по начина както тя е представена и мисловно осъзната по ред, за да бъде правилно иннтерпретирана спрямо нейното значение, е сума от текстове, които ... АНТРОПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ . Предмет и задачи на антропологията. Антропологията в системата на обществените науки. Що е антропология. (КУЛТУРНА И СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ НА ЮГОИЗТО...