Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Годишник на Нов български университет 2010

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,10
ISBN: 13108670
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Колектив книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ „АРХЕОЛОГИЯ" • Боян Думанов. „Чужди"лементи сред източногерманските паметници от Тракия и Дакия ДЕПAPTAMEHT „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" • Панел Кьосева. Извършен ли е индустриален преврат в България от Освобождението до войните? ДЕПAPTAMEHT „ИНФОРМАТИКА" • Димитър Шикаланов. Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблица • Юлиана Пенева, Станислав Иванов. Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика ДЕПАРТАМЕНТ „ИСТОРИЯ" • Пламен С. Цветков. Светът на мегамитовете ДЕПАРТАМЕНТ „ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА" • Ирина Генова. Историзиране на балканските модернизми. Българският случай Милена Беновска-Събкова, Велислав Алтънов. Евангелската конверсия сред ромите в България: между капсулирането и глобализацията • Океана Минаева. Преславското златно съкровище: пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетие сл. Хр ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА" Георги Арнаудов. Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба ДЕПАРТАМЕНТ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" Антоний Тодоров. Институционално-културен комплекс, или за връзката между политически институции и културна среда Живко Минков. Кризата на европейските социални модели: влиянието на постнационалната среда Соня Хинкова. Международните отношения между двете световни войни ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО" • Ивайло Стайков. Понятие за дискриминация в трудовите отношения • Ралица Костадинова. Кодификация на българското наказателно законодателство ДЕПАРТАМЕНТ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ИЗТОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" • Игнатов. „Изоставеният цар..." в египетската литература ДЕПАРТАМЕН "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"• Георги Петров, Антони Славински, Иван Богомилов. Дизайн и изследванепа графичните параметри и възможностите на IPTV решение за HDTV • Панайот Илиев, Пламен Цветков, Георги Петров. ЕКГ велоергонометричен модул за персонален компютър ДЕПАРТАМЕНТ „ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ" • Ясен Захариев. Философът и луната ЦЕНТЪР ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Людмил Георгиев. Етичната задлъжнялост на българската администрация ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА БЪЛГАРИСТИКА" Мони Алмалех. Българският език в израелски условия

...акто и информация за студентската радиопрактика по журналистика ... Годишник на департамент "Природни науки" 2017 - Публикации ... ... . Арабаджийски, Николай (2010) Извънаудиторни учебни форми за обучение в програмите по публична администрация на Нов български университет. Годишник на Центъра по публична администрация на ... германистика" на Нов български университет. Проф. д.ф.н. Мария Г ... доц. д-р Ралица Костадинова - Преподаватели - Право - Нов ... ... ... германистика" на Нов български университет. Проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова е автор на повече от 100 статии и студии в областта на съпоста- Нов български университет ... Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Vol XLIV, София, 2010 4. Компютърните ... Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. На 18 септември 1991 г. Дружеството получава статут на университет от Великото народно събрание с името Нов български университет (ДВ, бр. 80/1991). Годишник на департамент „Природни науки" 2016 Редактори: доц. д-р Вилма Стоянова, доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова, София, НБУ, 2016 Годишник 2017 на департамент „Право" на НБУ e в обем от 434 страници и включва 24 научни публикации. Той обхваща актуална научна продукция на членовете на департамент „Право", разработена в ......