Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му + CD

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,30
ISBN: 978-954-321-822-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сборник
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му + CD Сборник epub книги безплатно

Описание:

Сборникът съдържа доклади от научна конференция на тема„Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи напроучването, опазването и реставрирането му“, организирана от Институтаза изследване на изкуствата при БАН, проведена на 23 и 24 юни 2009 г. вНационалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Конференцията представлява част от проект на тема„Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Славянскимузикални ръкописи – дигитализация и изследване“, спонсориран отМинистерството на образованието, младежта и науката. Посветена е на дваюбилея през 2009 г. Първият е свързан с 540 г. от пренасянето на мощитена св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир на 1 юли 1469 г., авторият – със 120 години от рождението на Петър Динев на 14 юли 1889 г.(1889–1980), виден богослов, композитор, музиколог и педагог. Дватаюбилея се събират в пресечната точка на проучване на културнотонаследство на една от най-големите български светини – Рилскиятманастир. Създадените многобройни литературни, химнографско-музикални иизобразителни произведения за патрона на манастира, св. Йоан Рилски,влязъл в пантеона на националните светци и утвърдил се и средобщославянските православни светци, са сред най-проучваните катокултурно наследство. Петър Динев от своя страна поставя основите наизследванията върху музикалното наследство на Рилския манастир. Немалкосъществени страни от сътвореното в манастира обаче остават непроучени, аи онова, което е добре известно от него продължава да провокираизследователското внимание. Това бе и целта на проведената конференция – да представи най-новитерезултати от проучванията върху наследството на Рилския манастир отгледна точка на различни дисциплини – богословие, език, литература,изобразително изкуство, музика, архитектура, педагогика и пр. Всички илюстрации (разположени в отделно приложен към книжното тялокомпактдиск)в голямата си част се публикуват за първи път. Накорицата: „Пренасяне мощите на св. Йоан Рилски в Рилския манастир“,художник Никола Образописов, 1863 г. Рилски манастир, метох „Орлица“,открито предверие на църквата „Св. ап. Петър и Павел“.

...ат - както в материално ... Древното корабоплаване по Западното Черноморие | Galaxy.bg ... ... Изложбата "Културното наследство на българите в миграция" могат да видят русенци и гостите на града в Регионалния исторически музей. Рилският манастир е най-големият манастир в България. Рилският манастир е в средата на 10 в. от отшелника Иван Рилс ... The Cultural Heritage of Rila Monastery: Condition and ... ... . от отшелника Иван Рилски. Сегашния си облик Рилският манастир придобива в началото на 19 в.,когато са построени жилищните крила . Генералният директор на Организацията на обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) Ирина Бокова предложи на страните в сирийския конфликт да защитят историческите паметници. Опазването на културното наследство е отговорност на много органи и структури на национално и регионално ниво, с неясно, неточно и непълно определени правомощия и задължения - областни ... Людмила Бързанова Заместник-председател Национален институт по туризъм [email protected] see tcp sagittarius launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience 'citius ... Регионалният исторически музей - Добрич, е партньор в проект „mAPP my Europе" по програма „Еразъм+ К205" - стратегически партньорства за младежта и развитие на иновации - съобщиха оттам. Културното наследство на Рилския манастир - състояние и проучване на перспективи на проучването, опазването и реставрирането му + cd. Колектив/332 стр./формат: 145х210/ИК "Изток-Запад" Във връзка с извършеното на 18 септември 2018 г. посегателство в храм „Св. Успение Богородично" в Роженския манастир - недвижима културна ценност от „национално значение", Главна дирекция „Инспекторат за опазване на ......