Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,98
ISBN: 978-954-730-720-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Светла Маргаритова-Вучкова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Светла Маргаритова-Вучкова книги Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В книгата се изследва ефектът наизмененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни инепълнолетни от 2004 г. върху дейността на специализираните органи и институциив сферата на превенцията на правонарушения на лицата на възраст от 8 до 18години. Чрез анализ на характера на особеното производство по налагане навъзпитателните мерки „настаняване в социално-педагогически интернати” и„настаняване във възпитателни училища-интернати” се защитава тезата, че по свояхарактер тази процедура е по-скоро административна. Разгледана е подробносъдебната практика по настаняване на малолетни и непълнолетни в специализиранивъзпитателни заведения. Изложени са изводи относно типичните нарушения приопределянето на възпитателните мерки по настаняването в институциите – кактоформалните нарушения, така и тези, свързани с качеството на съдебните актове.Представени са вижданията на автора относно някои несполучливи законодателнирешения при промените в ЗБППМН от 2004 г. и са посочени проблемите в практикатавъв връзка с празнотите в закона. Изследването е пречупено през призмата насъответствието на закона и практиката с Европейската конвенция за защита направата на човека и основните свободи. В края на книгата е направен анализна процедурата по настаняване в специализирани институции и съответствието й сЕКПЧ на основата на практиката на Европейския съд по правата начовека. Светла Маргаритова-Вучкова е докторпо право, работи от дълги години в областта на правата на човека и преподавакриминология в Бургаския свободен университет.

...ОДИНА Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители ... Портал за обществени консултации ... . С.,Сиби, 2011 Резюме В настоящата монография е изследван ефектът на измененията в Закона за (1) В срок три месеца от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи издава правилници за домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и за детските ... Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители Авт ... Наказателна отговорност. Мерки, прилагани спрямо малолетни ... ... ... Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители Автор: Светла Маргаритова-Вучкова От около година време в общественото пространство циркулира информация за намерения за преобразувания в нормативните актове регламентиращи „детското правосъдие" и лимитиране броя на делата, завършващ...