Най-добрата безплатна онлайн библиотека

СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРИЯ. Изследвания, анализ, проблеми

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,54
ISBN: 9789543572151
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Лиляна Димитрова - Тодорова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРИЯ. Изследвания, анализ, проблеми Лиляна Димитрова - Тодорова epub книги безплатно

Описание:

Внаучната разработка "Собствените имена вБългария" обект наизследване са собствените имена в България и наукатаза тях. Основна целна изследването е да бъде представена цялостно вобобщен видбългарската ономастика като самостоятелна научнадисциплина, като серазгледа нейният развой у нас чрез преглед насъстоянието наономастичните изследвания и на постиженията на ученитеономасти отпроучванията върху конкретни собствени имена, да бъдатпоставенипроблемите, които стоят пред българската ономастика, и да сенаправианализ на основните разнотипни категории собствени имена, да седоразвият някои аспекти от тяхната проблематика.Cъдържaниe: Ономacтикaтa кaто нaукa зa cобcтвeнитe имeнa и нeйният рaзвой в Бългaрия Aнaлиз нa cобcтвeнитe имeнa Проблeми нa бългaрcкaтa ономacтикa Зaключeниe Cъкрaщeния Библиогрaфия Бългaро-нeмcки рeчник зa използвaнитe ономacтични тeрмини и понятия Aзбучeн покaзaлeц нa cобcтвeнитe имeнa

...анитарни науки (Татяна Илиева, София) М ... PDF . 85-91. Issn 0861-0029 ... . Михайлова-Мръвкарова. Собствените имена в България ± изследвания, анализ, проблеми. София: ЕМАС, 2011. 276 с. isbn 9789543572151 ... Трифонова, Йорданка. Собствените имена като обект на обработка в двуезичните електронни Ст.н.с. II степен д.ф.н. Лиляна Дойчева Дими ... СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРИЯ. Изследвания, анализ, проблеми ... .н.с. II степен д.ф.н. Лиляна Дойчева Димитрова-Тодорова е българска езиковедка. Родена е на 1 март 1946 г. в Габрово. ОНОМАСТИКАТА КАТО НАУКА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА И НЕЙНИЯТ РАЗВОЙ В БЪЛГАРИЯ Ономастиката като самостоятелна езиковедска дисциплина През миналия век ономастиката се оформя като отделна наука за собст­вените имена. На тези въпроси отговаря доц. д-р Лиляна Димитрова-Тодорова в най-новата си книга "Собствените имена в България. Изследвания, анализ, проблеми", издадена от ИК "Емас". имена за новородените момчета в България. През 2016 г. отстъпва пред Александър, което е най-често срещаното име и през 2017 г., но през 2018 г. През 2010 г. в Института за български език при БАН са защитени няколко доктората от областта на ономастичната теория: „Собствените имена в България (изследвания, анализ, проблеми ... България Анализ на здравната система 61511 Bulgaria HiT_covers_local_WEB.pdf 1 29/05/2019 15:23 Здравни системи Отстъплението на демокрацията в България Институт за пазарна икономика Март 2017 Институтът за пазарна икономика е партньор на "Center for International Private Enterprise" (CIPE) в инициативата "Building Unity and Support for Democratic and Market Values". Собствените имена в България. Изследвания, анализ, проблеми Лиляна Димитрова - Тодорова/280 стр./формат: 170х240/ИК "Емас" Например по традиция буквеното съчетание -ия в края на собствените имена и в края на думите, използвани като собствени имена, се предава с латинските букви -ia: Sofia, Malkia geren, Sinia geren и т.н. Според ... Изследвания, анализи, проблеми ... В представената научна разработка обект на изследване са собствените имена в България и науката за тях. Виж откритите Начало за търсене "Българо немски" в . всъщност гейовете в България нямат особени проблеми, не и повече от останалите, и разните оргазнизации просто преписват и превеждат разни брошурки и усвояват пари, вредейки на хората които ... максимална адекватност в такива моменти. Статистическите изследвания са инструмент за отразяване на горещите проблеми в обществото, като по този начин се дефинират възможностите и Доводите, че правата са привилегии, а прайдът - демонстрация на сексуалност са просто поредната манипулация, на която сме жертва, з...