Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Когнитивна психология

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,38
ISBN: 9786191520145
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Робърт Стърнбърг
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Когнитивна психология Робърт Стърнбърг epub книги безплатно

Описание:

„Когнитивна психология“ балансира достъпен начин на писане,практическиприложения и изследователско майсторство, вплитайкибиологията в целиятекст. Отчитайки, че човешкото познание се еразвивало през вековетекато средство за адаптиране към средата, РобъртДж. Стърнбърг изследваосновите на когнитивната психология чрезразглеждане на когнитивнатаневронаука, вниманието и съзнанието,възприятието, паметта,представянето на познанието, езика, решаванетона проблеми итворчеството, вземането на решения и разсъжденията,познавателноторазвитие и интелигентността.Стърнбърг осигуряванай-всеобхватноторазглеждане в сравнение с всички написани досегаучебници по когнитивнапсихология. Подходът на книгата „отлабораторията към живота“ уместнопредставя теорията и лабораторните иполевите изследвания, катосъщевременно непрекъснато подчертаваприложенията във всекидневието.

... труд, чийто автор е професорът от Софийския университет Св ... Когнитивна психология • Робърт Дж. Стърнбърг • Издателство ... ... . Климент Охридски Леон Леви, е синтетична проекция на понятийната логика на академичен курс по психология на ... Пловдивски университет Пайсий Хилендарски Факултет по икономически и социални науки Магистърска програма Приложна психология Реферат Тема : Памет Пловдив 2006г. 1. Предмет и задачи на когнитивната психология . Когнитивна ... Теми Когнитивната психология на Р.Стърнбърг - My Psychology ... . 1. Предмет и задачи на когнитивната психология . Когнитивна психология балансира достъпен начин на писане, практически приложения и изследователско майсторство, вплитайки биологията в целия текст. Отчитайки, че човешкото познание се е развивало през вековете ... Когнитивна психология - представа Познавателен процес - конструктур на вторични образиI. Вторичните образи.Психиката притежава способност да съхранява, обобщава, видоизменя образите ... Теми Когнитивна психология 1 Когнитивна психология- определение и развитие. Влияние на философията, биологията инженерните науки, съвременните технологии. Когнитивната психология е дял от психологията, който изследва познавателните способности и процеси на ... Настоящото учебно пособие представлява сборник от лекции по Когнитивна психология, които авторът му чете пред студентите от специалност "Психология", обучаващи се във ВТУ "Cв.cв. Кирил и Методий". Научна област: Психология Дисциплина: Когнитивна психология Тип файл: Безплатна книга или учебник Файлов формат: .pdf Висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Учебник Когнитивната психология оформя обща картина за човешкото поведение и човека като същество активно събиращо инф-я, която е релевантна на решенията. ... Теми по когнитивна психология. Семинар на департамент "Когнитивна наука и психология" Годишна конференция на ДКНП и Зимна школа по когнитивна наука Семинар "Професия психолог" Актуално Описание „Когнитивна психология" от Робърт Стърнбърг съчетава достъпен начин на писане, практически приложения и изследователско майсторство, вплитайки биологията в целия текст. Отчитайки, че човешкото познание ... Курсът по когнитивна психология - първа част е съставен от две подчасти. Първата част представя развитието на идеите за познанието в контекста на различни школи, които изследват менталния опит, когнитивните процеси ... Когнитивната психология оформя обща картина за човешкото поведение и човека като същество активно събиращо инф-я, която е релевантна на решенията. ... Теми по когнитивна психология. Когнитивна психология Видове тревожност според Фройд Според ба...