Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Игри, актьори, роли в класната стая и в живота - юбилеен сборник

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,13
ISBN: 9789541808122
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Адриана Симеонова-Дамянова - съставител
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Адриана Симеонова-Дамянова - съставител книги Игри, актьори, роли в класната стая и в живота - юбилеен сборник epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Юбилейният сборник Игри, актьори, роли в класната стая и в животасъбира докладите, изнесени на националната конференция, проведена подсъщия наслов през м. април 2011 г. в Софийския университет в чест напроф. дпн Мария Герджикова. Текстовете от първата част насборника – Литературата като игра: „играем, за да знаем“ –откривателски се вглеждат в игрите, които (езикът в) Литературатаиграе– от жизнерадостните „театрални инсценирания“ на Възражданетопрезигровите техники, компенсиращи „разколебаността на субекта“ вмодернатаепоха, до понякога сепващите с дълбоката си тъга „езиковиигри“ нанай-новата ни литература. Втората част на сборника – Кой„съм“, кой „ставам“ в класната стая – 1: „играем, за да можем“–обединява текстове, открояващи социалноградивния потенциал наученетона езика и литературата, способността на изкуството на словотонепросто да въздейства върху ученика – читател, но и да динамизираидентичността му, да му помага да надхвърля фактуалното си битие и даразпознава себе си в различни обществено значими роли.В третатачаст на сборника – „Учим не за училището, а за живота“ –са поместенитекстове, за които най-изкусителни от изследователскагледна точка сеоказват „местата“, недовиждани или снизходителноподминавани отсистематичния Разум – интердисциплинарните полета,междупредметнитеинтерсекции, където различните езици вече не са „себеси“, но и още неса „други“, там, където дискурсът се „вкоренява“ вживота, неподдаващсе на предварително изчисление и пресмятане. Последната част на сборника – Кой „съм“, кой „ставам“ в класната стая – 2: властовият ресурс инеговото разпределение в образователното пространство– консолидиратекстове, съсредоточени върху Учителя. Неговата фигурапотрадиция сесвързва с (упражняването на) Властта, но, оказва се, всъвременнитевластови констелации и тази роля вече не може да разчита награвитационната сила на доскоро изглеждали „изконни“ културнистереотипи… Сборникът представлява интерес на първо място зачитатели, свързани поедин или друг начин с ученето и преподаването наезика и литературата,но и за всички, за които образованието не е къси прост маршрут към ясенхоризонт, а собствено присъщ на човека нелекпът към себе си и къмдругите – към неизвестното…

...ри, роли в класната стая и в живота (Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф ... Булвест 2000 - страница 29 ... . дпн Мария Герджикова) ⚫ от Адриана Симеонова-Дамянова 【Булвест 2000】 9879541808122 Купете сега от онлайн ... Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова Юбилейният сборник "Игри, актьори, роли в класната стая и в живота" събира докладите, ... Игри, актьори, роли в класната стая и в живота - Юбилеен ... ... . дпн Мария Герджикова Юбилейният сборник "Игри, актьори, роли в класната стая и в живота" събира докладите, изнесени на националната конференция ... Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Игрите на литературния кръг „Мисъл" и изучаване поезията на Пенчо Славейков и Пейо Яворов в училище - Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Юбилейният сборник Игри, актьори, роли в класната стая и в животасъбира докладите, изнесени на националната ко...