Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Социологията като наука

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,76
ISBN: 978-619-142-054-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Реймон Будон
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Социологията като наука във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

"Социологията като наука" на Реймон Будон ще ви помогне да навлезете в света на една от най-интересните науки - социологията.Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени:структурални феномени като неравенството на обучителните шансове,устойчивостта на магическите вярвания, американското религиозноизключение, френското изключение на „властта на улицата“, тенденцията надемокрациите към олигархия; феномени, отразяващи тенденции катосекуларизацията на религиозните вярвания, рационализирането на морала,появата и укрепването на култа за правата на човека; конюнктурнифеномени като началото на края на съветската империя поради „звезднитевойни“ или финансовата криза от 2008 г., провокирана от желанието наняколко последователни американски администрации да улеснят достъпа донедвижима собственост... Научната социология дължи успеха си напостулата на методологическия индивидуализъм, който разглежда социалнитефеномени като следствия на комбинирането на индивидуални действия,рационални от когнитивна гледна точка.Реймон Будон е един отнай-влиятелните френски социолози от втората половина на XX в. Името му енеразривно свързано с парадигмата на методологическия индивидуализъм инейното навлизане във френската и световна социология. Творчеството наБудон е основано на твърдото противопоставяне на социологичнитеобяснения, доминиращи социологията през миналия век, които отхвърлятролята на индивидуалния избор и автономия в случването на социалнитефеномени, разглеждайки ги като резултати на влиянието на външниненаблюдаваеми причини. Будон е един от малкото френски социолози,получили сериозна международна признателност, като често се счита, чепопулярността му в англосаксонските страни е дори по-голяма от тази, накоято се радва във Франция.

...бакалавърска степен 1. Възникване и обособяване на социологията като наука ... PDF Реймон Будон СОЦИОЛОГИЯТА КАТО НАУКА ... . В публичното пространство обикновено се говори за социолози, когато стане дума за политика, избори, рейтинги и т.н. Социологията като академична специалност всъщност изучава доста повече неща. ТЕМА - ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИОЛОГИЯТА Социологията, като наука, изу ... Възникване и обособяване на социологията като наука ... ... . ТЕМА - ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИОЛОГИЯТА Социологията, като наука, изучава най-общите закони на обществото като цялостна система и на отделните негови структури, функционирането и развитието му, както и ... Тема 1 Възникване и обособяване на социологията като наука. Домодерни представи за обществения живот (античност, средновековие, ренесанс, просвещение). Социално-исторически и теоретико-логически пред Като самостоятелна наука социологията се оформя през епохата на капитализма. Първите социологически идеи , които се разпространяват в нашата страна са идеите на руските революционери ... Като самостоятелна наука соиологията се оформя окончателно през 30-те години на 19в. За първи път терминът "социология" е употребен през 1839г. От Огюст Конт в издадената от него книга "Курс по позитивна философия". Социологият...