Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за адвокатурата - 6. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,46
ISBN: 9789547308077
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Закон за адвокатурата - 6. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.Поместени са и Законът за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ, с които се уреждат отношенията, свързани с достъпа до правосъдие – вид, обхват и ред за предоставянето на правна помощ и особености при предоставянето ѝ по международни дела.

...иела Норма Безплатен Държавен вестник издание ... Необходими промени в дисциплинарното производство по ... ... . ... ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА ОТ 1991 Г. Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.80 от 27 Септември 1991г., ... 6. актуализирано издание към 27 септември 2019 г. Представена е уредбата на адвокатурата - принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска ... Електронно издание ISSN 2682-9606. Lex; ... чл. 138 до 146 ... store.bg - закон за адвукатурата ... ... Електронно издание ISSN 2682-9606. Lex; ... чл. 138 до 146 от действащия Закон за адвокатурата (ЗА). За неуредените въпроси, по силата на бланкетната норма на чл. 139, ал. 5 от ЗА, се прилагат правилата на ... нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица 17. издание към 17 май 2019 г. ... Изданието включва Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и новия Закон за защита на търговската тайна, както и извлечения от ... 6. актуализирано издание към 27 септември 2019 г. ... Представена е уредбата на адвокатурата - принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска ... Шестнадесето издание. Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Спорният Закон за адвокатурата. 1 юли 2016. Стопанската камара отново възрази срещу поправките в Закона за адвокатурата ... Специално издание на "Капитал" за тенденциите на пазара на жилища в ... Закон за адвокатурата 6. актуализирано издание към 15 септември 2013 г.+ актуализационно приложение към 28 март 2014 г. ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА Обн . ДВ . бр .55 от 25 Юни 2004 г., изм . ДВ . бр .43 от 20 Май 2005 г., изм . ДВ . бр .79 от 4 Октомври 2005 г., изм . ... (6) Отказът за вписване или за издаване на адвокатска карта подлежи на ... Стопанската камара се възмути от приемането на законопроекта за адвокатурата; 18 месеца след внасянето му, правната комисия одобри спорния закон за адвокатурата Спорните поправки в Закона за адвокатурата, които бяха временно замразени, ...