Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Военните музеи на България. Общата история на първите години

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,49
ISBN: 9789549277715
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Соня Пенкова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Военните музеи на България. Общата история на първите години pdf

Описание:

Монографията създава обща и пълнокръвна картина на развитието на военните музеи в страната в периода 1878 – 1944 г. и дава отговор на въпроса за мястото им в културно-историческия контекст на страната и в общия музеен градеж на следосвобожденска България. Изследването е структурирано в увод, четири глави и заключение. Първата глава представлява общ преглед на музейното строителство в страната – от Възраждането, когато се поставят основите на българското музейно дело, до грижата на новата държава, разбирана като нормативна уредба и като политика за музеите. Втората глава представя развитието на военните музеи до 1918 г. – раждането на Морския музей, първите идеи за Военноисторически музей в България, действията на комитета „Цар-Освободител Александър ІІ“ за създаване на Музей на Възраждането и изграждането на военноисторическите къщи-музеи и паметници. Създаването на общия Военноисторически музей през 1916 г., разгледано на фона на всеобхватните действия на военното министерство за опазването на паметниците на българската култура и на еволюиращите му схващания за това и при сравнение с народните музеи, е определено като най-важното постижение, легитимиращо на национално ниво военно-музейната идея. Третата глава разглежда развоя на музейното строителство след 1919 г. във време на национална покруса, икономически и политически санкции и силното редуциране на армията след Ньойския договор. Представено е развитието на Военноисторическия музей, състоянието на военноисторическите къщи-музеи и паметници, откриването на първа експозиция на Морския музей през 1923 г., развитието на полковите музеи. В четвъртата глава се разглежда създаването през 30-те години на ХХ в. на национална военно-музейна мрежа. Изследването се базира на огромен брой документи, съхранявани в структурите на Държавна агенция „Архиви“, Научния архив на Българската академия на науките, в Българския исторически архив на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, архивите на военните музеи, включително необработени и непубликувани фондове, както и много периодика, специализирани списания, научна литература.

...ини. С.: Б. изд. 2011. 324 с. Опит за идентифициране на проблемите пред социализацията на културно-историческото наследство с военен профил ... Пенсионирането на военните: История, настояще и ... ... . През 2011 г. НВИМ влезе в издателската гилдия на страната. Оттогава се издадоха следните книги: „Военните музеи в България. Общата история на първите години". Военните музеи на България. Общата история на първите години. С., Б. изд., 2011. 324 с. ... Политически нюа ... НВИМ - Музейни издания ... . Общата история на първите години". Военните музеи на България. Общата история на първите години. С., Б. изд., 2011. 324 с. ... Политически нюанси между България и Европа през 70-те и 80-те години на ХІХ в. чрез фалеристиката ... и специалния отдел „История на българското въздухоплаване" с уредник ... Военните музеи на България. Общата история на първите години. С, 2011. 326 с. 10. Славянов, Георги. Представя и популяризира морската и военноморската история на Българ...