Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Принципи на Българското Екологично Право

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,25
ISBN: 9789549275698
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Пенчев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Принципи на Българското Екологично Право pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата е посветена на един от фундаменталните проблеми на екологичното право, а именно неговите принципи. Същевременно проблемът за принципите на правото има както общотеоретична значимост, така и теоретична и практическа значимост за отделните отрасли на правната система на национално, регионално и международно равнище. Съдържанието включва увод, три глави, заключение и библиография. Вниманието е насочено към принципите на правото в общотеоретичен контекст, както и към отделни принципи на българското екологично право, на правото на Европейския съюз и на международното екологично право в светлината на международните договори с участието на Република България. Изданието представлява несъмнен интерес не само за студентите, но и за учените и практикуващите специалистиЗа автора:Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор по право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Води лекционни курсове по учебната дисциплина “Екологично право” в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Водил е такива лекционни курсове в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор е на 8 книги и над 200 статии, предимно в областта на екологичното право.

...уманитарно право. Abstract ... 01. Понятие за българско наказателно право ... . The article analyses the reflection of the digitalization on the labour-law principles and the necessity of their further development in the new social environment. Base източник на българското екологично право е чл . 5, ал . 4 от Конституцията на Република България ( КРБ - ДВ , бр . 56 от 1991 г., изм . и доп .) ... PDF ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ... . 56 от 1991 г., изм . и доп .), а в тази насока 1. Пенчев Г., Екологично право, С., 2011 2. Пенчев, Г., Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в ... Развитие на българското природозащитно законодателство 3 ... Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологично право при отчитане на обстоятелството, че проблемите на международното публично ... Фондация "Граждани на Новата епоха" издаде нова книга, с автор проф. д-р Георги Пенчев и със заглавие "Принципи на българското екологично право". 62.Основи на международното екологично право. Понятие, източници и принципи. Обекти, защитени от международното екологично право. 63.Международно хуманитарно право. българското екологично право за тяхното разрешаване , както и някои по - основни понятия в областта на екологията . "Георги Пенчев, Принципи На Българското Екологично Право, София, Фондация „Граждани На Новата Епоха", 2017, 350 С," Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, Servicios Académicos Intercontinentales SL, issue 10, March. екологично право превод на речника български френски на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици....