Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Граждански процесуален кодекс - ГПК - Сборник нормативни актове - 1/2020

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,76
ISBN: 9789542823186
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Граждански процесуален кодекс - ГПК - Сборник нормативни актове - 1/2020 epub книги безплатно

Описание:

Съдържание:- Граждански процесуален кодекс- Закон за правната помощ- Закон за медиацията- Закон за международния търговски арбитраж- Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по гражданския процесуален кодекс (ГПК)- Тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието- Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане- Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство- Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството

... ДТ Тарифа №1 Регламент (ЕО) 1896/2006 Наредба №6 Наредба за жилищните нужди Тълкувателни решения ... Граждански процесуален кодекс (ГПК). - Издателство Сиела ... ... Граждански процесуален кодекс. Сборник нормативни актове ... Сборникът е актуализиран към 01.01.2020 г. Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски… Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски арбитраж… Граждански процесуален кодекс 2017. Сборник нормативни актове Международно частно право - част III Сборникът "Граждански закони" ... store.bg - Граждански процесуален кодекс 2020 - книга ... . Сборник нормативни актове Международно частно право - част III Сборникът "Граждански закони" съдържа най-важните нормативни актове, върху които е изградено българското гражданско право. Вярваме, че ще Ви служи дълго - на лекции и упражнения, при учебна ... ⭐⭐⭐⭐⭐ Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по Граждански процесуален кодекс (ГПК) - тълкувателни решения, постановления на пленума на ВС, решения по чл. 290 ГПК Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право. 7. издание към 28 март 2019 г. ... Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (нов) ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (стар) Ч А С Т П Ъ Р В А ОБЩИ ПРАВИЛА Глава първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Виж откритите Начало за търсене "Граждански процесуален ... бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове. ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2017. Сборник ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 1952г., изм. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 1952г ... издаване на нормативни актове. Неприложимост на производството Чл. 22. Производството по този раздел не се прилага за: 1. административни актове, които по силата на специален закон се издават и ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. СБОРНИК НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, 2-РО ИЗДАНИЕ, 2016 ГОД. - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн. - ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 50 от Цена: 7.50 лв. Книга. Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски арбитраж - Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищ...