Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,47
ISBN: 9789542826088
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Стоянов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Прекратяване на трудовия договор без предизвестие pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата предлага обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 КТ. Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор. Всяка глава започва с кратък синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.

...аментирани в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ) ... Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие ... . Прекратяване в изпитателния срок (чл.71 ал.1) Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на работодателя. (2) В случаите по ал. 1, т. 10, когато работни ... forum.lex.bg • Виж темата - Прекратяване на трудов договр ... ... . (2) В случаите по ал. 1, т. 10, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го ... Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя на някое от основанията, посочени в чл. 328, ал. 1 от КТ. По кой член да го освободиме от работа без предизвестие. ... Прекратяване на трудовия договор без предизвестие от работодателя може да бъде извършено на някое от основанията изброени в ... В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ (поради забавяне на изплащането на трудовото ... Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор, с оглед личността му - чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие Основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие са изброени изчерпателно в чл.330 от КТ. Вие, като работодател, следва да издадете писмен акт за прекратяване на трудовия договор на работника или служителя, ако е налице някое от установените с чл. 330 от КТ прекратителни основания. * Работодателят издава заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие. * Работодателят оформя трудовата книжка и другите документи, които се издават при прекратяване на ... iv г. о. „разпоредбата на чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ не по...