Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за концесиите

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,27
ISBN: 9786192260590
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Закон за концесиите pdf

Описание:

Изданието съдържа новия Закон за концесиите, който е в сила от 2 януари 2018 г. С него се уреждат условията и редът за възлагане на различните видове концесии според предмета им – за строителство, за услуги и за ползване на обекти, които са публична държавна или публична общинска собственост, необходимото съдържание на концесионните договори, както и отношенията, свързани с контрола по тяхното изпълнение. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания и с препращания към други нормативни актове.

...оговори за концесия. Закон за концесиите ... Закон За Концесиите - Cpc ... . С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии . обратно в списъка свали Свързани документи Закон за концесиите С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от След обнародването на обявлението в "Държавен вестник", съответно в "Официален вестник", органите по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите в изпъ ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... . 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите в изпълнение на чл. 43, ал. 1 от същия закон публикуват ... Проектът на Закон за концесиите урежда основните принципи и правила, свързани с подготовката, провеждането и приключването на процедурите, изпълнението и контрола по концесионните договори, както и необходимите ... В тази връзка, проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност (чл. 20, ал. 3, чл. 21, ал. 5, чл. 63, ал. 3 и чл. 122, ал. 4, т ... ЗАКОН за концесиите Обн. - ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., б...