Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Годишното счетоводно приключване - някои нови правила

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1999
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,66
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Златков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Годишното счетоводно приключване - някои нови правила pdf, който ще намерите тук

Описание:

...ст: Счетоводство и контр Документ от ... Годишно счетоводно приключване - същност, етапи - Документ ... ... ... Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.: - Промени в СС 17 „Лизинг" през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО: Сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане се изместват за средата на годината, решиха депутатите при ... нормативни актове. закони: кодекси: ... ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ - НЯКОЛКО СЪВЕТА, ИЗВЛЕЧЕНИ ... ... ... нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.: 1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС ... ІІ. Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. 1. Промени в СС 17 „Лизинг" през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО: Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Основни процедурни въпроси - 2019 авторски материал, стр. 370 Подготовка - подготовката на годишното счетоводно приключване е отговорна и сериозна задача. Тя ангажира времето и усилията на всички служби и звена от състава на конкретната структурна единица / предприятие ... Съгласно счетоводната нормативна уредба годишното счетоводно приключване , като отчетен процес , започва след 1 януари на следващата година и завършва Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г. 1. Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г.: 1.1. Годишно счетоводно приключване За всяка финансова година годишното счетоводно приключване се основава на законовите изменения за съответния отчетен период. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г. Данъци, Финанси и счетоводство. 28 - 29 октомври 2019 г., 10.00 - 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина" № 33а ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2019 Г. Въпроси по годишното счетоводно приключване Данъци, Финанси и счетоводство. 7 -8 февруари 2019 г., 10.00 - 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. Удължаване на срока за годишното счетоводно приключване, както и за отстъпката при плащане на местни данъци и такси, са част от мерките, които правителството... Същност на годишното счетоводно приключване. Етапи на годишното счетоводно приключване. Годишно приключване на счетоводните сметки. Съставни части на годишния финансов отчет. Годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия се характеризира с някои особености и различия произтичащи от спецификата на дейностите им. Приключване на Приходи от Продажби • Нео...