Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Реституционни закони

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,38
ISBN: 9786192260828
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Реституционни закони pdf

Описание:

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и др.Включени са актовете относно възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд, възстановяването на правото на собственост на кооперациите и на кооперативните съюзи, както и на вероизповеданията. В края на сборника са поместени диспозитивите на тълкувателни решения на ВС, ВКС и ВАС по тълкуването на реституционното законодателство. Актовете в областта на земеделската реституция са включени в сборника „Земеделски земи“, СИБИ, поредица джобни издания, 2 04 С03.

...то знаете. Г-н Сакскобурготски си взе имотите по царски ... Проф. Пенчо Пенев: Категорично, решението на КС от 1998 г ... ... . Те бяха деактувани по негова изрична заповед в периода, в който бе министър-председател. Осъществява процедури по реституционни закони; Чл. 18. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от ... Издаване на удостоверения за деактуване на общински ... 1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и ... ... ... Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни закони. Такса: 5 лв. Срок: 7 дена 13. силата на реституционни закони Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС 1. Писмено заявление от лицето, на което се възстановява собствеността, респективно от неговите наследници 2. Има реституционни закони, както знаете. Г-н Сакскобурготски си взе имотите по царски. Те бяха деактувани по негова изрична заповед в периода, в който бе министър-председател. Какво е правното действие на решенията на Конституционния съд за "отмяна" на закон с еднократно действие? Своя отговор след задълбочен анализ дава проф. Янаки Стоилов в правното си мнение до КС, което "Лекс" публикува. 3. Попълване на реституирани имоти по реституционни закони. 1. Попълване на кадастралната основа на регулационни планове по чл.53 от ЗКИР. 2. Документи съгласно заповед № РД-09-09-18 / 07.09.2001г.на СО. 3. Сред основните реституционни закони са Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (1991), Законът за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (1992) и др....