Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,49
ISBN: 9786199093603
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пенчо Станкулов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Посочени са и относими влезли в силарешения на административните съдилища (включително на ВАС) по Законаза управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). ЗОП е субсидиарен закон спрямо ЗУСЕСИФ, Разрешените от административните съдилища юридически казуси по ЗОП във връзка с приложението му къмЗУСЕСИФ са изключително полезни, тъй като административните съдилища по области са касационна инстанция по административно - наказателните дела срещу възложителите по ЗОП, упълномощените от тях лица и срещу членовете на комисии. ВАС от друга страна се е произнасял в разширени съставипо казуси по ЗОП във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ.Всички решения в настоящия сборник саподбрани с цел и в опит за практическа полезност и приложимост при работата на Възложителите и техните комисии, с цел максимално да се подпомогнат лицата, работещи в сферата на обществените поръчки, за законосъобразното изготвяне на документации и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.След представяне на съответните решения, определения и разпореждания са изложени правен анализ и/или правни изводи отразяващи личното мнение на автора, изцяло базирано на практическия му опит. Посочени са и актове, които са толкова конкретни при разрешения на конкретни въпроси по ЗОП, че авторът не добавяправен анализ и/или правни изводи, тъй като такива не са необходими. Например, в тази книга ще откриете точно и конкретно разрешение на въпроса какво означава „еквивалентен” по смисъла на ЗОП.Анализът и изводите на автора по всички посочени в сборникарешения, определения и разпореждания са относно мотивите на специализирания административен орган и мотивите на съдилищата на плоскостта на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.Авторът не коментира и включително не изказва мнение по фактическите констатации и изложенията на фактическите обстоятелства в решенията, определенията и разпорежданията в сборника.Анализът и изводите на автора по представените решения саизцяло от правната страна – тълкуването на нормативите в сферата на обществените поръчки – като описанието на фактическата обстановка в посочените решения, определения и разпореждания се приема като теоретични казуси.Авторът препоръчва закупуването и на първото му издание „Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП.С уважение: Пенчо Станкулов

...р: Пенчо Станкулов Издателство: Издание на автора isbn: 9786199093603 Дата на издаване: 2018 г ... Пенчо Станкулов - Издателство Сиела ... . Корица: мека Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Procuracionem. Collectio Ex Usu Legalis. Analysis Legalis. Iuris Conclusis Пенчо Станкулов Автор е на изданията „Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и „Защита на Възложители ... 【Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен ... ... . Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и „Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки". Правила на форума Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани н Автор е на изданията „Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и „Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки". Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и "Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки". съавтор в ръководството "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП. Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Procuracionem. Collectio Ex Usu Legalis. Analysis Legalis. Iuris Conclusis Пенчо Станкулов Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и „Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки". Автор на публикации в сферата на обществените поръчки. Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Автор: Пенчо ... Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Procuracion...