Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Граждански процесуален кодекс 18 издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,89
ISBN: 9786192261443
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Граждански процесуален кодекс 18 издание epub книги безплатно

Описание:

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му.Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.В информационното приложение на сборника са поместени и списъци на актове на правото на ЕС, многостранни международни договори, двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела, както и тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.Съдържание:1. Граждански процесуален кодекс2. Закон за правната помощ3. Закон за медиацията4. Закон за международния търговски арбитраж5. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс6. Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство7. Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство8. Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодексИнформационно приложение• Право на Европейския съюз• Многостранни международни договори• Двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела• Тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.• Справочник на измененията

...ние към 9 януари 2020 г. Издателство: Сиби Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания" ... PDF ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... .Седемнадесето актуализирано издание към 05.01.2019. Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериоз ... Граждански процесуален кодекс ... . Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС ... Граждански процесуален кодекс 2 09 С01 18. издание към 9 януари 2020 г. Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Граждански процесуален кодекс Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК "Труд и право" - "ЕПИ Со...