Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Новите положения при платежните услуги

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,64
ISBN: 9789546082602
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Новите положения при платежните услуги Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова epub книги безплатно

Описание:

С него се въвеждат изискванията наДиректива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО. Целта на директивата и създадения въз основа на нея новЗПУПС е създаването на интегриран европейски пазар на дигитални услуги.Авторите представят новата правна рамка с акцент върху електронните разплащания, като засягат и свързаната с проблематиката подзаконова уредба, Делегираните регламенти на ЕС и Насоките (GL) на Европейскиябанков орган.Отделено е специално внимание на правното положение на новите субекти - доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на предлаганите нови услуги – иницииране на платежна операция и предоставяне на информация по сметка. Разглеждат се и други въпроси, като промяна в рамковите договори, платежна сметка за основни операции, изпълнение и коригиране на операции, взаимодействие с други правни актове на Европейския съюз и др.Акцент в коментара са новите изисквания по отношение на сигурносттана платежния процес и по-конкретно на изискването за задълбочено установяване на идентичността на клиента при електронни платежни операции.Анализирана е и дългогодишната практика на Помирителната комисия за платежни спорове.Автори на книгата са: Камелия Касабова – доктор по право, професор по търговско и банково право в СУ „Св. Климент Охридски” и Минка Тюфекчиева-Михайлова – изтъкнат банков специалист с дългогодишен опит в банковата система в България.

... "Новите положения при платежните услуги ... PDF Допълнителна информация относно новите регулации, касаещи ... ... . Приложен коментар към Закона за платежните услуги и платежните системи" на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Новите положения при платежните услуги Камелия Касабова , Минка Тюфекчиева - Михайлова Издател: Труд и право Купи книгата Новите положения при платежните услуги от Камелия Касабова на достъпна цена. Прочетете мнения от читалите и заявете ... Бъдещето на парите, или какви са новостите при платежните ... ... . Прочетете мнения от читалите и заявете сега бързо и удобно онлайн. Новите положения при платежните услуги. За актуализиране на информацията по чл. Тарифата се одобрява на основание чл. на модернизацията в областта на дигиталните услуги, в т.ч. платежните услуги, като регулирайки новите услуги и доставчици се очаква да допринесе за развитието на дигиталния пазар. платежните услуги и платежните нареждания и/или в сключен с клиента договор за депозитен сейф . ... ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 18. При БАНКАТА могат да бъдат открити иводени следните видове сметки : Както "БАНКЕРЪ" вече писа по повод приемането на Регламент (ЕС) 2019/518, Регламент (ЕС) 2018/389, както и на Поправка на Директива (ЕС) 2015/2366, бяха подготвени изменения в Закона за платежните услуги и ... Книгата "Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи" си поставя за цел да представи новите моменти в правната уредба на ... Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Раздел iv. ... вече изцяло кореспондира с приложимата разпоредба от Закона за платежните услуги и платежните системи. ... Добавя се възможност при подписване на ... Новите изисквания, които въвежда втората директива за платежните услуги, са свързани с предоставянето на информация по сметка и по иницииране на плащания от страна на доставчиците на ... Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи - ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., в сила от 06.03.2018 г. В голямата си част новите законови текстове целят да доведат до намаляване на таксите ......