Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за опазване на околната среда

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,78
ISBN: 9547301934
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Закон за опазване на околната среда epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...Сиби】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... ЗАКОН за опазване на околната среда ... . ЗАКОН за опазване на околната среда Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г. попр., , бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр ... ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври Откриват се консултации по повод извършванет ... ЗАКОН за опазване на околната среда ... ., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври Откриват се консултации по повод извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда. Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Актуален към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г. Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г ... Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2019" и „Указания и номенклатури". Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценката на въздействието върхуоколната среда; Доклади за оценка на въздействието върху околната среда; Решения за прекратяване Гърция прие спорен закон за околната среда ... най-накрая определят ясни правила за опазване на околната среда, но в същото време са движещите сили за бързото и преди всичко устойчиво ... ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел i Приложно поле и обхват на закона Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със: Прочетете за политиката на ЕС в областта на околната среда: общи принципи и основна рамка. Информационните фишове дават обща представа за процеса на европейската интеграция и ролята на Европейския парламент ЗАКОН за лова и опазване на дивеча Обн. - ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г.; изм., бр. 26 от 20.03.2001 г.; изм., бр. 77 от ... площи с площ по-голяма от 100 хектара се съгласува с министъра на околната среда и водите. (4 ... В Държавен вестник, брой: 98, от дата 27.11.2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Чрез ЗИД на ЗООС се правят изменения и в следните нормативни актове: Класификация на площадки по Закон за опазване на околната среда (ЗООС) ... описание на околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, и факторите, които могат да причинят ......