Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прилагане за първи път на Международните Стандарти за Финансова Отчетност: Преход към МСФО/IFRS

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,56
ISBN: 9549408027
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Прилагане за първи път на Международните Стандарти за Финансова Отчетност: Преход към МСФО/IFRS epub книги безплатно

Описание:

...и стандарти . Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане ... РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 108/2006 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2006 ... ... . Дата на преминаване към МСФО. Първи финансов отчет по МСФО. Встъпителен отчет за финансовото състояние. Член 1. Приложението към Регламент (ЕО) № 1725/2003 се изменя, както следва: 1. Международният стандарт за финансова отчетност (МСФО) 1 Прилагане за първи път на межд ... 【Прилагане за първи път на Международните Стандарти за ... ... . Международният стандарт за финансова отчетност (МСФО) 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансова отчетност се изменя и ... Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане ЦЕЛ 1 ОБХВАТ 2-5 ПРИЗНАВАНЕ. И . ОЦЕНЯВАНЕ 6-3. 4 Встъпителен баланс по МСФО 6 Счетоводни политики 7-12. Освобождаван. ия Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане ЦЕЛ 1 ОБХВАТ 2-5 ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ 6-34 Встъпителен баланс по МСФО 6 Счетоводни политики 7-12 Прилагане за първи път на Международните Стандарти за Финансова Отчетност: Преход към МСФО/ifrs Издателство: Кабри 32002r1606 - ЦПР-редактиран 1983 г. за консолидираните отчети5, Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. за годишните счетоводни отчети и консолидираните Използва се за означаване за краткост на Счетоводен стандарт 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти. като основа е използван МСФО 1 - Прилагане за първи път на МСФО. (2) На 12 януари 2006 г., Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) публикува Разяснение 8 на КРМСФО, озаглавено „Обхват на МСФО 2". Учебници за техникуми; Библиотека за ученика; За кандидат-студенти; Учебници за ВУЗ; Речници, разговорници, граматики; Енциклопедии и справочници; Научно-популярна литература; Карти и атласи МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 10 - Консолидирани финансови отчети ЦЕЛ 1 Целта на настоящия МСФО е да установи принципи за представяне и изготвяне на консолидирани финансови отчети, когато дадено ... Към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти предприятията, прилагащи за първи път Националните счетоводни стандарти, могат да не признават активи или пасиви по ... Най-значимите ...