Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Емпиричното психологично изследване - количествен срещу качествен подход

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,31
ISBN: 9786192410872
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Валери Стоянов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Емпиричното психологично изследване - количествен срещу качествен подход pdf, който ще намерите тук

Описание:

В монографията в отделни параграфи са описани принципите на качествените психологични изследвания, структурата на качественото изследване и основните методи за събиране на емпирична информация и анализирането ѝ в рамките на този вид психологични изследвания. След изясняване на същността, процедурите и възможностите за приложение на качествените психологични изследвания подробно е анализирана същността и на количествените изследвания.Предложено е описание на различните видове количествени изследвания – дескриптивни, корелационни, квазиекспериментални и експериментални. При представяне на количествените изследвания в психологията е спазена същата структура на изложението, както за качествените изследвания. Отначало са представени основните принципи, от които се изхожда при подготовката, планирането и провеждането на емпирични количествени изследвания и анализиране на резултатите от тях.База на количествените изследвания е философският позитивизъм и естественонаучната методология за научни изследвания. При количествения подход акцентът е върху предварително изработени модели на изследваното явление, хипотези и характеристики на обектите на изследване, предварително разработени схеми за анализ, дефинирани и операционализирани променливи и очаквания за взаимоотношенията помежду им. В резултатите от изследванията се описват логическите връзки между променливите, подкрепени със статистически факти и числа.Съществено място в монографията заема проблемът за структурата на количественото емпирично психологично изследване. Подробно са разгледани отделните стъпки на емпиричните психологични изследвания, теоретичните проблеми и практиката на осъществяването им.Изяснени са понятия, като: зависими и независими променливи, конкуриращи се променливи с независимите променливи, артефакти, операционализация на понятията, понятийно поле, модел на изследваното явление, емпирични индикатори.Подробно се разглежда проблемът за контрола над експерименталните условия, когато се провежда експеримент, етичните проблеми при набиране на изследвани лица и осъществяване на експерименталното въздействие. Изяснени са основните изисквания към изследователите в хода на планирането, осъществяването на емпирични изследвания и анализирането на резултатите от тях.Предложена е структура за публикуване на резултатите от психологичните изследвания. След това са анализирани възможностите на основните методи за коли- чествени изследвания и е направена класификацията им от гледна точка на дейността на изследователите. От тази теоретична база се преминава към разглеждане на възможни изследователски планове за осъществяване на експериментални психологични изследвания.Направен е подробен анализ на възможностите за контрол над експерименталните условия и способността за поддържане на валидността (вътрешна и външна) в определени рамки.

...Петров Георгиев Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР Вид на дисциплината: ИЗБИРАЕМ Кредити: 4 ... Защо статистиката е полезна в психологията? / невронауки ... ... ... Често задавани въпроси. Какво прави лекарят - патолог? Патологът е лекар - специалист, който извършва патологично изследване и описва наблюденията си в протокол. Изследването е препоръчително да се провежда при жени с лична анамнеза за инсулти, инфаркти, белодробен ... Емпиричното психологично изследване: количествен срещу ... ... . Изследването е препоръчително да се провежда при жени с лична анамнеза за инсулти, инфаркти, белодробен тромбемболизъм, венозни тромбози, аборт(и) във втори триместър, мъртво раждане или с роднини от i-ва степен на ... Тази книга е предназначена за студенти по психология и за всички, за които тематиката представлява интерес. Към някои от главите и точките са включени примери, разработени от студенти по време на курса им на обучение ... Въпроси n 9,15 и 16 отпадат !!! Тема 1 : Научно изследване. Науката търси обяснение и прави теории. Тези обяснения и теории се извършват чрез научни подходи. Научните подходи са начините,по които се добиват знанията.Има ... Проследяването на лечението на хепатит c е сложен процес, който включва използването на кръвни тестове. Те включват, тестове за функционирането на черния дроб, химически показатели, както и пълна кръвна картина. Психологически метод, състоящ се в допълване на множество. Това могат да бъдат тестове за интелигентност, при които субектът трябва да открие края на дадена серия, например 1,2,4,8,16...; или 1, З, 4, 7, 11...; или тестове за ... Заедно с такива сложни и обемни средства са краткосрочни методи на изследване в психологията.Те включват психологически тестове, които са предназначени за качествен и количествен оценка ... Спрете да търсите! Посетете модерният ни интернет каталог и поглезете себе си и Вашият автомобил. www.car-tech.bg [1] Упражнение 1 14.02.2008г. Емпирично социологическо изследване (ЕСИ) Обща Психологично изследване на личностите в клиничната практика. С., Мед. и физк., 1984, 31-36. 10. Машонов, И. Самооценъчен диагностичен тест за личностови особености и невротичност. ... Следваща статия ... Методика за изследване продуктивността на въображението Въображението изпълнява функции по програмиране и прогнозиране на дейността на субекта, чрез създаване на модели на окончателен или промеждутъчен неин ... Подробно изследване на всички xii двойки черепни нерви се извършва от невропатолог. Въпреки това, терапевтът трябва да може да открие най-ярките симптоми, които показват възможното поражение на черепните нерви....