Най-добрата безплатна онлайн библиотека

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,49
ISBN: 954-730-132-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете 102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела epub книги безплатно

Описание:

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните десет години данъчна нормативна уредба, като за изходна база е взето законодателството към 1992 г.Самите решения на ВАС са подредени в сборника в зависимост от това дали законът, който е приложен, е материален или процесуален. Повечето решения са от 2001 год. и поради това те са актуални в много отношения както за прилагането на старите данъчни нормативни актове, така и за новоприетите през 1997, 1998 и 1999 г.МАТЕРИАЛНИ ДАНЪЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕГлава първа. Закон за данък върху общия доходГлава втора. Закон за облагане доходите на физическите лицаГлава трета. Закон за местните данъци и таксиГлава четвърта. Указ за стопанската дейност и Правилник за прилагане на Указа за стопанската дейностГлава пета. Закон за данък върху печалбатаГлава шеста. Закон за корпоративното подоходно облаганеГлава седма. Закон за данък върху добавената стойност (отм.)Глава осма. Закон за данък върху добавената стойностГлава девета. Закон за акцизитеГлава десета. Закон за митниците (отм.)Глава единадесета. Закон за митницитеПРОЦЕСУАЛНИ И УСТРОЙСТВЕНИ ДАНЪЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.Глава дванадесета.Закон за данъчната администрацияакон за данъчната администрацияГлава тринадесета. Закон за данъчното производствоГлава четиринадесета. Данъчен процесуален кодексГлава петнадесета. Граждански процесуален кодексГлава шестнадесета. Закон за административното производство

...пример: · данъчни въпроси · митнически въпроси · околна среда Затрупани с десетки казуси, прокурори и съдии не само пишат обвинителни актове и четат присъди и решения, но и работят без пари в полза на обществото ... Данъчно и финансово право ... .Участват в ръководствата на спортни ... С оглед получилото се трайно и съществено увеличаване на постъпленията на данъчни и митнически дела и след решение на Общото събрание от месец април 2010г., считано от 01.05.2010г. трите отделения ... *Всички решения ... 【102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела】 Сиби ... ... ... С оглед получилото се трайно и съществено увеличаване на постъпленията на данъчни и митнически дела и след решение на Общото събрание от месец април 2010г., считано от 01.05.2010г. трите отделения ... *Всички решения на СЕС следва ... Основните разпоредби на новия Митнически кодекс на Съюза се прилагат от 01/05/2016 г. ... " провежда данъчни обучения през 2016 г. по едни от най-актуалните данъчни и ......